Tag: #anwesha singbal

अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळाची परत एक फावट अध्यक्ष

0
कोंकणी लेखक आनी कार्यकर्ती अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची अध्यक्ष म्हूण दुसर्‍या कार्यकाळा खातीर बिनविरोध वेंचून आयल्या. 2023-2026 ह्या कार्यकाळा खातीर ही नवी...

‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक

0
लेखक आनी कोंकणी कार्यकर्ते अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या ‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ ह्या कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक जातलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स सभाघरांत सांजेच्या...

कोंकणी भाशा मंडळाची संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ कार्यावळ

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान अंदूंच्यान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केलां. हे कार्यावळींत मंडळ नामनेच्या साहित्यकारां कडेन तरणाटे तशेंच शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या...

कोंकणी चळवळीचे म्हालगडे आनी सुटके झुजारी नागेश करमली हांकां कोंकणी भाशा...

0
कोंकणी चळवळीचे म्हालगडे आनी सुटके झुजारी नागेश करमली हे 09 फेब्रुवारी 2023 दिसा संवसाराक अंतरले. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. नागेश करमली हांचो जल्म...

कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां कोंकणी भाशा मंडळाची आर्गां

0
कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां 6 फेब्रुवारी 2023 दिसा मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. नारायण मावजो हांणी सदांकाळ गोंय आनी कोंकणीची निसुवार्थपणान...

कोंकणी भाशा मंडळांत मनयली सावित्रीबाई फुले हिची जयंती

0
मडगांवच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत कोंकणी भाशा मंडळ संचालीत विद्या भुवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीर, हांच्या जोडपालवान सावित्रीबाई फुले हिची जयंती व्हडा...

जेश्ठ पत्रकार आनी लेखक अनंत साळकार हांकां कोंकणी भाशा मंडळाचीं आर्गां

0
जेश्ठ पत्रकार आनी लेखक अनंत साळकार हांकां 9 ऑक्टोबराक मरण आयलें. फाटल्या सप्तकांत तांचो अपघात जाल्लो आनी तांचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार चलताले. अनंत साळकार...

16व्या राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्तीचें वस्तादपण मृगना सावयकाराक

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आसगांवच्या ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयाच्या (डी.एम.सी) जोड पालवान आयोजीत केल्ले 16व्या राधा मुकूंद नायक वक्तृत्व सर्तींत पणजेच्या धेंपो उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या...

21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक जातली. सर्तीक मेळपी उपाट प्रतिसाद पळोवन आयोजकांनी फाटलीं कांय वर्सां...

‘धग’: तरणाटे कवी ममता वेर्लेकार हाचो पयलो कविता झेलो लोकार्पीत

0
ममता वेर्लेकारा भितर आशिल्ली संवेदनशिलताय ताच्या कवितांनी उक्ती जाता. ताका सामाजीक जाणविकाय आसा आनी ताचें अफाट वाचन आसा. ताकाच लागून ताच्यो कविता उंचेल्या दर्ज्याच्यो...