Tag: #konkani bhasha mandal

कोंकणी भाशा मंडळाची वर्सुकी सर्वसादारण बसका 25 जून 2023

0
कोंकणी भाशा मंडळाची वर्सुकी सर्वसादारण बसका आयतारा, 25 जून 2023 दिसा, सकाळीं 10.00 वरांचेर जातली. ही बसका कोंकणी भवन, विद्यानगर, मडगांव हांगा जातली. ह्या...

अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळाची परत एक फावट अध्यक्ष

0
कोंकणी लेखक आनी कार्यकर्ती अन्वेषा सिंगबाळ कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची अध्यक्ष म्हूण दुसर्‍या कार्यकाळा खातीर बिनविरोध वेंचून आयल्या. 2023-2026 ह्या कार्यकाळा खातीर ही नवी...

‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक

0
लेखक आनी कोंकणी कार्यकर्ते अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या ‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ ह्या कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक जातलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स सभाघरांत सांजेच्या...

कोंकणी भाशा मंडळ: 2023-26 कार्यकाळा खातीर जातली एप्रील म्हयन्यांत वेंचणूक

0
कोंकणी भाशा मंडळाच्या 2023-26 ह्या कार्यकाळा खातीर नवे कार्यकारणी समिती खातीर वेंचणूक एप्रील म्हयन्यांत जातली. मंडळाच्या हालींच जाल्ले कार्यकारणीचे बसकेंत शिक्षक भौ. रुपेश कामत...

कोंकणी भाशा मंडळ: पिलार सोसायटीचे फा. किरीयेल डिसौझा हांकां आर्गां

0
पिलार सोसायटीचे फा. किरीयेल डिसौझा हांकां 24 मार्चाक मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. फा. किरीयेल डिसौझा हे बार्देशांतल्या बस्तोडें गांवांत रावताले. ते...

कोंकणी साहित्यकार आनी पत्रकार संजीव वेरेंकार हांकां आर्गां

0
कोंकणी साहित्यकार आनी पत्रकार संजीव वेरेंकार हांकां 17 मार्चाक मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. तांचें मुळावें शिकप सावयवेरेंच्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत जालें...

इकराव्या अॅड. अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तींत गोंय विद्यापीठ जैतीवंत

0
इकराव्या अॅड. अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तींत गोंय विद्यापीठाच्या लक्षिता नायक आनी श्रेयस गांवकार हांणी पयलो येवपाचो मान मेळयलो. कोंकणी भाशा मंडळान धेंपे महाविद्यालयाच्या जोड...

कोंकणी भाशा मंडळाची संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ कार्यावळ

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान अंदूंच्यान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केलां. हे कार्यावळींत मंडळ नामनेच्या साहित्यकारां कडेन तरणाटे तशेंच शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या...

कोंकणी चळवळीचे म्हालगडे आनी सुटके झुजारी नागेश करमली हांकां कोंकणी भाशा...

0
कोंकणी चळवळीचे म्हालगडे आनी सुटके झुजारी नागेश करमली हे 09 फेब्रुवारी 2023 दिसा संवसाराक अंतरले. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. नागेश करमली हांचो जल्म...

कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां कोंकणी भाशा मंडळाची आर्गां

0
कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां 6 फेब्रुवारी 2023 दिसा मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. नारायण मावजो हांणी सदांकाळ गोंय आनी कोंकणीची निसुवार्थपणान...