Tag: #konkani bhasha mandal

कोंकणी भाशा मंडळान भेटयले शिक्षणीक पुरस्कार आनी शिश्यवृत्ती

0
कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सुकी शिक्षणीक पुरस्कार तशेंच शिश्यवृत्तींची भेटवण हालींच जाली. संवसारीक मायभास दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या ‘भास-संवाद’ कार्यावळींत नामनेचे साहित्यकार भौ. माधव बोरकार...

लोकांक समजूंक जाय म्हूण लेखकान आपली अभिव्यक्ती पातळ करची न्हय: माधव...

0
दर एक कविता वा साहित्यकृती आपलें नशीब घेवन येता. कवितेची भास कवितेच्या प्रवासा बरोबर वाडत वता. लोकांक समजूंक जाय म्हूण लेखकान आपली अभिव्यक्ती पातळ...

कोंकणी भाशा मंडळ: संवसारीक मायभास दिसा निमतान साहित्यकार माधव बोरकार आनी...

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केलां.  हे कार्यावळींत मंडळ नामनेच्या साहित्यकारां कडेन तरणाटे तशेंच शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या वावुरप्यांचो...

पांचवी बाल साहित्य परिशद: बाल साहित्यकार पारो आनंद हांचे हस्तुकीं जातलें...

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हांणी कला आनी संस्कृती संचालनालय, गोंय सरकार, रवींद्र भवन, मडगांव आनी एस. सी. ई. आर. टी, परवरी हांच्या जोड पालवान...

कोंकणी भाशा मंडळाची ‘पेटूल’ कार्यावळ 14 फेब्रुवारीक मडगांवां

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयची स. मनोहरराय सरदेसाय यादस्तीक 'पेटूल' ही बाल गितांची, बाल साहित्याची आनी शिक्षणीक साहित्याची कार्यावळ 14 फेब्रुवारीक मडगांवां रवींद्र भवनांतल्या पाय...

कोंकणी भाशा मंडळ: एम. ए. कोंकणी विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय अंदूंच्यान कोंकणींत एम. ए. करपी पयल्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांक 5 शिश्यवृत्त्यो जाहीर करता. ह्यो शिश्यवृत्त्यो दरेकी 10 हजार रुपयांच्यो आसतल्यो. शिश्यवृत्ती...

पांचवी बाल साहित्य परिशद 15 आनी 16 फेब्रुवारी 2024

0
कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत पांचवी बाल साहित्य परिशद 15 आनी 16 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसांनी रविंद्र भवन, मडगांव हांगा जातली. परिशद दोनूय दीस सकाळीं...

कोंकणी भाशा मंडळान घडोवन हाडलो सरकारी शिक्षकां खातीर सृजन संवाद

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हांणी राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकार आनी एस. सी. ई. आर. टी हांच्या जोडपालवान सरकारी प्राथमीक आनी माध्यमीक शिक्षकांक मार्गदर्शन मेळचें...

कोंकणी भाशा मंडळाचो 30 सप्टेंबराक 61वो वर्धापन दीस

0
कोंकणी भाशा मंडळाचो 61 वो वर्धापन दीस सुवाळो 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनांत सांजेच्या 4.30 वरांचेर जातलो. ह्या सुवाळ्याक मंडळाचे वर्सुकी पुरस्कार भेटयतले....

कोंकणी भाशा मंडळाचे वर्सुकी पुरस्कार जाहीर,30 सप्टेंबराक जावपी वर्धापन दिसाक भेटयतले...

0
कोंकणी भाशा मंडळाचे 2023 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनांत सांजेच्या 4.30 वरांचेर मंडळाचो 61वो वर्धापन दीस तशेंच वर्सुकी पुरस्कार...