Tag: #konkani literature

‘तंत्रगिन्यानाच्या नव्या युगात साहित्यीक, कवी आनी लेखकांनी आपलो प्रचार करचो’     

0
आयचे सामाजिक जिवीतांत जगतना आयचे कवी,लेखक आनी साहित्यिक हाणी आपले साहित्य आनी साहित्यिक वावराचो प्रचार मुजरत करचो. आपले समाधान आनी समाजाचे प्रबोधन करपाचो हेतू...

गोंय सरकार राजभाशा संचालनालयान २०१९-२०, २०२०-२१ आनी २०२१-२२ ह्या वर्सांचे भाशा...

0
ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार वर्स २०१९-२० चो पुरस्कार श्री. पुंडलीक नारायण नाईक, वर्स २०२०-२१ चो पुरस्कार श्रीमती मीना सुरेश काकोडकर आनी वर्स...

गोवा कोंकणी अकादेमीचे 2018, 2019, 2020 आनी 2021 वर्सांचे पुरस्कार जाहीर

0
गोवा कोंकणी अकादेमीच्या निकत्याच जाल्ले कार्यकारिणी बसकेंत अकादेमीचे 2018, 2019, 2020 आनी 2021 ह्या चार वर्सांचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. पुरस्कार सकयल दिल्ले प्रमाण आसात. 2018...

‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक

0
लेखक आनी कोंकणी कार्यकर्ते अन्वेषा सिंगबाळ हांच्या ‘आसोर’ आनी ‘चांफो’ ह्या कविता संग्रहांचो लोकार्पण सुवाळो 2 एप्रीलाक जातलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स सभाघरांत सांजेच्या...

कोंकणी भाशा मंडळ: पिलार सोसायटीचे फा. किरीयेल डिसौझा हांकां आर्गां

0
पिलार सोसायटीचे फा. किरीयेल डिसौझा हांकां 24 मार्चाक मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत. फा. किरीयेल डिसौझा हे बार्देशांतल्या बस्तोडें गांवांत रावताले. ते...

ज्येश्ठ साहित्यीक रजनी भेंब्रे हांकां कोंकणी भाशा मंडळाचीं आर्गां

0
ज्येश्ठ साहित्यीक रजनी अशोक भेंब्रे हांकां सोमारा मरण आयलें. कुडचडेंच्या सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कुलांत वट्ट 34 वर्सां शिक्षक म्हणून तांणी शिक्षादान केलां. उपरांत स्वता...

कोंकणी भाशा मंडळाचो हिरक महोत्सव, 30 सप्टेंबर आनी 1 ऑक्टोबराक कार्यावळी

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय 30 सप्टेंबराक आपले स्थापनेचें 60वें वर्स मनयता. हिरक महोत्सवा निमतान, मंडळान दोन दिसांच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या रवींद्र...

कथामाळ सर्तीची जिल्लो आनी राज्य पांवंड्यावेली सर्त 28 ऑगस्टाक

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र फेरी 20 ऑगस्टाक पुराय गोंयभर जाली. केंद्रीय पांवंड्या वेली सर्त वट्ट 16 केंद्रांनी जाली....

21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 20 ऑगस्टाक जातली. सर्तीक मेळपी उपाट प्रतिसाद पळोवन आयोजकांनी फाटलीं कांय वर्सां...

21वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्रीय फेरी अंदूं 20 ऑगस्टाक

0
कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्रीय फेरी अंदूं 20 ऑगस्ट 2022 दिसा जातली. गोंयभरच्या 16 केंद्रांनी ही सर्त एकाच दिसा...