केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या एम. ए. कोंकणी विद्यार्थ्यांक कोंकणी अभ्यास मंडळा वतीन येवकार

0

केपेंच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाच्या एम. ए. कोंकणी भाग 1 च्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी अभ्यास मंडळान खास कार्यावळी वरवीं हालींच येवकार दिलो. ह्या सुवाळ्याक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जॉयदीप भट्टाचार्य तशेंच कोंकणी विभागाचे मुखेली प्रो. डॉ. राजय पवार, प्रा. सुशांत नायक, डॉ. राखी आमोणकार, प्रा. एडना वाझ, प्रा. दिपराज सातार्डेकार, प्रा. शमिका बाळ्ळीकार, प्रा. आशा गांवकार हाजीर आसलीं.

कोंकणी विभागाचे शिक्षक आनी विद्यार्थी अभ्यासक्रमाक धरून तशेंच अभ्यासक्रमा भायल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबयतात. ह्या कार्यावळींक म्हजो सदांच तेंको आसतलो, अशें प्राचार्य डॉ. जॉयदीप भट्टाचार्य हांणी सांगलें.

सरकारी महाविद्यालयाच्या एम. ए. कोंकणी भाग 1 खातीर अंदूं 16 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. काणकोण, सांगें, केपें, साश्ट ह्या म्हालांतल्या विद्यार्थ्यांक संवकळीचें जावचें म्हणून केपेंच्या सरकारी महाविद्यालयांत एम. ए. कोंकणी विभाग सुरू केल्लो. ह्या विभागा अंतर्गत एम. ए. कोंकणी शिकपी विद्यार्थ्याचो सगळेच नदरेन विकास जावचो म्हणून आमचो यत्न आसता, अशें कोंकणी विभाग मुखेली प्रो. डॉ. राजय पवार हांणी सांगलें.

हे कार्यावळी वेळार एम. ए. कोंकणी भाग 1च्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी पुस्तकां भेटयलीं. हीं पुस्तकां सांगेंच्या संजना पब्लिकेशन्सान पुरस्कृत केल्लीं. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन मॅल्विटा फर्नांडीस आनी संकेत देसाय हांणी केलें. नविशा नायक हांणी उपकाराचें उलोवप केलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here