पणजेकारांनी व्हडा उमेदीन मनयलें ‘पणसाचें फेस्त’          

0

गोंयचे पारंपरिक आनी धार्मिक उत्सव निमतान पणजे शारांत ‘ सांज्याव ‘ सणाचो आस्पाव आशिल्ल्यां ‘ पणासाचे फेस्त’ या वेगळ्या उत्सवाची उमेद पणजेकारांमदी पळोवंक मेळी. पणजेच्या फार्मसी म्हाविद्यालयांत ‘ जॅकफ्रूट फेस्टीव्हल ‘ ही कार्यावाळ जाली. हे कार्यक्रमाचे आयोजन ‘ गोंयचो फेस्ताकार ‘ म्हूण फामाद आशिल्ले मरियास फर्नांडिस आनी तांचे पंगडान केले.                                         

मारीयस फर्नांडीस हांच्याच फुडाकारान २४ वर्सा पयली सुरू जाल्ल्या ‘ वर्ल्ड गोवा डे ‘ हे संसारीक गोंय दिसाच्या उपक्रमाक हेंच सप्तकात २४ वर्सा पुराय जाता, ते निमतान वर्ल्ड गोवा डे चो आस्पाव पणसाचे फेस्ताचें उत्सवात केल्लो.               

कार्यावळीचें पयले सुवातेर ‘ बाल्कावाच्यों गजाली’ हों उपक्रम जालो आनी भासाभास आशिल्ल्या हे कार्यावळीत पत्रकार प्रकाश कामत, मिग्यूएल ब्रागांझा, निकोल सुवारेस आनी डॉ. ग्लेन मेंडोन्सा हें मानेस्त वाटेकार जाले. संगीत कार्यावळीत ” घुमट आनी ड्रम सर्कल” हें सत्रांत ब्रायन फर्नांडिस (हरमल) आनी आदित्य प्रभू हाणी कौशल्य दाखयले आनी उपरांत दिवाडी गावचे संगीतकार जॉन लिनो हाणी आपलो ” लाईव्ह ” कार्यक्रम सादर केलो. अंकिता गावस (साखळी), रेशा वेर्णेकर (मडगाव) आनी डॉ. ग्लेनिस मेंडोंसा हाणी संगीतातलें आपले कौशल्य दाखयले. रेनाल्ड मेंडोन्सा (व्हायोलिन) आनी मान्युएल व्हिक्टर ओलीवेरा (घुमट) हें राशोल गावचे तरणाट्यांनी तांका साथसंगत केली.

साथसंगत करपाक घुमटाचेर १४ वर्सा पिरायेचो सुखक्षण रेडकर हाचोय बी आस्पाव आशिल्लो. एडी दे दिवार हे दिवाडेचे कलाकारान अभिजात कोकणी गीतां सादर केली. प्राध्यापक रेमंड परेरा या फेस्ताचे यजमान म्हूण हाजीर आशिल्ले.

” भांगडा बीट ” हे संगीत प्रकार उजवाडा हाडील्ले कुलजीत भांगडा हाणी ‘ गोवा बीच ‘ हे खासां बरयल्ले गीत, घुमट हें पारंपरिक वाद्याचो उपेग करतना मारियस फर्नांडीस हांचे पंगडा सयत सादर केले.

शेफ मारिया डायस (पिळर्ण), कळांगुट गावचे शेफ वेनीता सिमॉइश हांचे सयत दिव्यांग आशिल्ले केरी, सत्तरीचें रामा पार्सेकर आनी ताळगावचे सांतान रिबेलो हाणी आपल्या साबार विशयांचेर कार्याशाळा घेतल्यो. पणजीचे स्थानिक लोकांसयत सां जुझें दी आरीयल, कुंकळी, लोटली आनी कुडतरी तशेच हेर वाठरातलें लोक कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले. लोकविश्वास प्रतिष्ठान, फोंडे हे संस्थेचे दिव्यांग भुरगें हांचे सयत सांताक्रुझ आनी पर्वरी वाठारातल्या साबार संस्थांचें सदस्य फेस्ताक मुजरत हाजीर रावले.                                                
🖋
(सनतकुमार फडते)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here