भक्तिमय कलाकृतींक केन्नाच मरण आसना, ती चिरकाल टिकतात: कावी कलाकार सागर नाईक मुळे

0

गोंयचे नामनेचे कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हे तांचे हालीच आयिल्ले नव्या कलाकृतीक लागून चर्चेत आयल्यात. आपले रूप हनुमानाचे स्वरूपात दाखयतना ताणी तकलेर केसांच्या जटांचो संभार आनी तातुंत राममंदिर दाखयतना छाती फोडून भारत देश दाखयला आनी देवभक्ती आनी देशभक्ती हांचे एक बेस बरे उदाहरण दवरला, अशी तोखणाय लोकांमदी सध्याक जाता. ह्या निमतान नाईक मुळे हांचेकडेन लाईव्ह न्यूज गोवान संपर्क सादून चर्चा केली. ते मुलाखतीचो हो एक संपादित अंश.                     

लाईव्ह न्यूज गोवा: हनुमानाचे जे चित्र आसा, तातूंत आमका सागर हाचे तोंड पळोवंक मेळटा. हे संकल्पनेच्या माध्यमातल्यान एक कलाकार म्हूण तू कितें दाखोवंक सोदता?                                     
सागर: हनुमान हे जे दैवत आसा, ते आपले रामाची भक्ती हे गुणाक लागून वळखले वयता. हनुमानासारखो रामभक्त यान फुडें जावंक शकना. पुण देशाचेर प्रेम करपी लोक खूब जावन गेले, ह्यानफुडेंय जातले. हनुमंत हाणे छाती फोडून आपली रामाविशी आशिल्ली भक्ती दाखयली. हनुमानासारखी हावें म्हजी छाती फोडली, जाल्यार तुमका देशाविशी आशिल्ले प्रेम दिसतले. एका प्रतीकात्मक स्वरूपात देशाचे विशी प्रेम, देशभक्ती दाखोवपाचो यत्न हे चित्रान केल्लो आसा.     

लाईव्ह न्यूज गोवा: ही संकल्पना तुमचे तकलेन कशी आयली?         
सागर : जेन्ना हाव काम करता, तेन्ना मातीयेचो आशीर्वाद म्हज्याबरोबर आसताच, पुण एक आध्यात्मिक शक्ती बी म्हज्यावांगडा आसा, अशे म्हाका दिसता. म्हाका पौराणिक कथा आनी देवांचेर विचार करपाक आवडटा. केन्ना केन्ना हाव त्या देवाच्या जाग्यार आशिल्लो, तर कसो वागतलो आशिल्लो, असो विचार करता. तातुंतल्यान ही संकल्पना म्हज्या तकलेन आयली. 

लाईव्ह न्यूज गोवा: अशो प्रकारच्यो भक्तिमय कलाकृती करपाक लागून तुमी किदे विशेष तंत्र तयार केल्ले? भक्तिमय कलाकृती करपाचे फाटलो तुमचो विचार किदे?  

सागर : एक कलाकार म्हणून म्हाका अशे दिसता, जितले कलाकार जाल्यात, तांचेर ते ते काळाचो आनी त्या काळातल्या वातावरणांचो परिणाम जालो. फ्रान्सिस न्यूटन सोझा हे गोयचे म्हान चित्रकाराचे जन्म शताब्दी वर्स सध्या सुरू आसा. पुण कोणाक आयज खबर ना. सोझा हें फक्त ” मॉडर्न आर्ट” हे प्रकारापुरते मर्यादित रावले. पुण भक्तिमय चित्रां वा “डिव्होशनल आर्ट ” जे कलाकारांनी आपणायले, तांची चित्रां आयज अजरामर जाल्यात. अशी चित्रां घरांनी आसतात, आनी खंयच्योय व्यक्ती ते चित्रांकडे कनेक्टेड जाता. अशी चित्रां तल्लीन जावन काढटना, देव लेगीत तुका प्रतिसाद दिता. खरे म्हटल्यार देव हीच सगल्यान व्हडली कलाकृती आसा. देवांची चित्रां, कथा हेंका केन्नाच मरण ना, ती अमर्त्य आसा.                                          

हे चित्र, कलाकार म्हूण म्हजी खरी सुरूवात: सागर नाईक मुळे                                      

हें चित्र कावी कलाकार म्हूण म्हजी खरी सुरूवात आसा. ते लागून हावे तेका आरंभ कावी 2.0 (Aarambh Kaavi 2.0) अशें शीर्षक दिल्ले आसा. हे चित्रान रंगांची विविधताय पळोवपाक मेळटा. पेन्सिलचो वापर करून रेखाटनाचो फील हाडपाचो यत्न केलो. म्हजे कलाकृती विशी उलयतना पत्रकार, समीक्षक,लेखक हे जेन्ना “सागर हाणी आपले चित्रान ही अमुक सुदारणा हाडली वा हो सकारात्मक बदल हाडलो ” अशे म्हणटले वा बरयतले, तेन्ना म्हाका पूर्णताय आयली, अशे दिसतले. हाव संसाराक किदेतरी बरे दिवपाचो यत्न करता आनी एक आध्यात्मिक शक्ती म्हाका आदार दिता. हे आध्यात्मिक शक्तीबरोबर लोकांची जी सद्भावना (Goodwill ) आसा, तेवूय म्हज्या बरोबर आसा. म्हज्या सारके कलेचे उपसकाक लोकांचे भावनेचे फाटबळगे मेळटा, अशे हांव उमेदीन म्हणूक शकता.         

🖋
(सनतकुमार फडते)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here