इकराव्या अॅड. अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तींत गोंय विद्यापीठ जैतीवंत

0

इकराव्या अॅड. अरुण सिंगबाळ प्रस्नमाची सर्तींत गोंय विद्यापीठाच्या लक्षिता नायक आनी श्रेयस गांवकार हांणी पयलो येवपाचो मान मेळयलो. कोंकणी भाशा मंडळान धेंपे महाविद्यालयाच्या जोड पालवान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. वट्ट 36 पंगडांनी हे सर्तींत वांटो घेतलो.

जि व्ही एम्स डॉ. दादा वैद्य शिक्षण महाविद्यालयाचे निलीन गुरूदास नायक आनी आकृती अशोक नायक हांकां दुसरें इनाम फावो जालें जाल्यार धेंपे महाविद्यालयाच्या झनायदा ब्रागांझा आनी झिनिया ब्रागांझा हांकां तिसरें इनाम फावो जालें. धेंपे महाविद्यालयाच्या तोर्शन भट्टाचार्य आनी ऋषिकेश कलघटकर हांकां चवथें इनाम फावो जालें.

सर्तीच्या समारोप सुवाळ्याक गोवन वार्ता दिसाळ्याचे संपादक पांडुरंग गांवकार हे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळाची ही सर्त आयज गोंयातली एक मॉडेल सर्त जाल्या. ह्या सर्तींतल्यान जिपीएससी तशेंच हेर परिक्षांचीय तयारी जावं येता. ह्या सर्तींत विचारील्ल्या कांय प्रस्नांच्यो जापो आपले खातीर लेगीत कठीण आशिल्ल्यो, अशें म्हणत तांणी आयोजकांक परबीं भेटयली.

ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, सर्तीची पुरस्कर्ती अॅड. दीपा सिंगबाळ, धेंपे महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ. वृंदा बोरकार तशेंच सर्तीचे संयोजक श्वेतांग नायक हजर आशिल्ले. धेंपे महाविद्यालयाच्यो सहयोगी प्राध्यापक अंजु साखरदांडे हांणी उपकाराचें उलोवप केलें.

क्वीज लॅबसचे कक्षम नायक, उर्वशी नायक, देविका रेडकार, डॉ. श्रावणी नायक, श्रध्दा शिरोडकार, श्वेतांग नायक, सुरज कामत, अमेय गोवेकार, मोहीत सुखठणकार तशेंच अनुराग वेर्डेकार हांणी समर्थपणान प्रस्नमाची जैतीवंत केली. दिव्या कलंगुटकर हांणे उक्तावण तशेंच समारोप सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन केलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here