कोंकणी भाशा मंडळान भेटयले शिक्षणीक पुरस्कार आनी शिश्यवृत्ती

0

कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सुकी शिक्षणीक पुरस्कार तशेंच शिश्यवृत्तींची भेटवण हालींच जाली. संवसारीक मायभास दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या ‘भास-संवाद’ कार्यावळींत नामनेचे साहित्यकार भौ. माधव बोरकार आनी भौ. मेल्विन रॉड्रिगीश हांचे हस्तुकी हे पुरस्कार आनी शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. ह्या वेळार फादर आग्नेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य फा. डॉ. फ्रेड्रीक रॉड्रिगीश,  कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाच्यो मुखेली राजश्री सैल, मंडळाची जोड सचीव डॉ. वेदिका वाळके हजर आशिल्लीं. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन गौरांग भांडिये हांणी केलें.

धावी यत्तेचे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर सि. पी. दा कॉश्ता यादस्तीक पुरस्कार, भो. मारीया ऑलिवीया हांणी दवरिल्लो सर्गेस्त लुईजिन इजावरा यादस्तीक पुरस्कार, स. पेद्रु कुर्रेय आफोंस यादस्तीक पुरस्कार तशेंच दक्षीण गोंयांत धावी यत्तेचे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सिताबाय वसंत सिनाय नाडकर्णी यादस्तीक पुरस्कार द न्यु एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, कुडचडेंची विद्यार्थीनी राधा प्रदीप काकोडकार हिका भेटयलो. बारावी यत्तेचे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर भो. मिना काकोडकार पुरस्कृत सर्गेस्त दुर्गा गायतोंडे यादस्तीक पुरस्कार, भो. डेमियन सिमोयश पुरस्कृत सर्गेस्त फ्रांसीस झेवियर सिमोयश आनी फ्रेंकलीन सिमोयश यादस्तीक पुरस्कार, स. पेद्रु कुर्रेय आफोंस यादस्तीक पुरस्कार तशेंच दक्षीण गोंयांत बारावी यत्तेचे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सिताबाय वसंत सिनाय नाडकर्णी यादस्तीक पुरस्कार श्रिमती चंद्रभागा तुकोबा नायक उच्च माध्यमीक विद्यालय, कुडचडें उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो विद्यार्थी पुरषोत्तम उर्फ दिप्तम राजेंद्र पै वैद्य हाका भेटयलो.

बी.ए परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर भो. गुरूदास देसाय पुरस्कृत सर्गेस्त इंदुमती देसाय यादस्तीक पुरस्कार सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशेंचें विद्यार्थी मेगन रोजलींड दे सौजा हाका जाल्यार एम. ए परिक्षेंत कोंकणी विशयांत पयलें आयिल्ले खातीर अशोक आनी सर्गेस्त रजनी भेंब्रे पुरस्कृत सर्गेस्त दामोदर भेंब्रे यादस्तीक पुरस्कार सरकारी महाविद्यालय, केपेंचें स्नेहा सतीश सबनीस हाका भेटयलो.

भौ. माणिकराव गावणेकार हांणी आपल्या बायलेच्या उगडासाक दवरिल्ली स. पद्मजा माणिकराव गावणेकार शिश्यवृत्ती सरकारी महाविद्यालय, केपेंचे बाय रॉशेल गुदिन्हो हाका जाल्यार डॉ. जयंती नामदेव नायक हांणी आपल्या व्हडल्या भावाच्या उगडासाक दवरिल्ली स. पंढरीनाथ नामदेव नायक स्मृती कोंकणी शिश्यवृत्ती गोंय विद्यापीठाचें बाय प्राजक्ता गांवकार हिका भेटयली. भौ. ज्योकीम कुर्रेय आफोंसो हांणी आपल्या बापायच्या उगडासाक दवरिल्ल्यो स. पेद्रु कुर्रेय आफोंसो स्मृती शिश्यवृत्ती सरकारी महाविद्यालय, केपेंचो बाब कृपेश गांवकार आनी गोंय विद्यापीठाचें बाय सेजल कोरगांवकार हाका भेटयल्यो. भौ. सुहास पै आंगले हांणी दवरिल्ली शिश्यवृत्ती तशेंच भौ. कामिनी कुंडयकार हांणी सर्गेस्त शिवराम शेणवी कुंडयकार हांच्या उगडासाक दवरिल्ली शिश्यवृत्ती गोंय विद्यापीठाच्या रतीक पागी हाका भेटयली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here