कोंकणी भाशा मंडळ: संवसारीक मायभास दिसा निमतान साहित्यकार माधव बोरकार आनी मेल्विन रॉड्रिगीश हांचे कडेन संवाद – ‘भास-संवाद’

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केलां.  हे कार्यावळींत मंडळ नामनेच्या साहित्यकारां कडेन तरणाटे तशेंच शिक्षणीक क्षेत्रांतल्या वावुरप्यांचो एक खाशेलो संवाद घडोवन हाडटले. अंदूं हे कार्यावळींत मंडळ नामनेचे साहित्यकार भौ. माधव बोरकार आनी भौ. मेल्विन रॉड्रिगीश हांचे कडेन भास-संवाद घडोवन हाडटात. ही कार्यावळ 21 फेब्रुवारीक सकाळीं 9.30 वरांचेर फादर आग्नेल महाविद्यालय, पिलार हांगा जातली. कार्यावळीक महाविद्यालयाचो मोलादीक हातभार लागला. हे कार्यावळींत ह्या नामनेच्या साहित्यकारांक प्रस्न विचारपाची संद उपस्थितांक मेळटली.     

हे कार्यावळीक गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांतले तशेंच गोंय विद्यापिठाचे विद्यार्थी उपस्थीत रावतले. महाविद्यालयीन विद्यार्थी तशेंच वाचकांनी हे कार्यावळीक मोटे संख्येन उपस्थीत रावचे असो उलो मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी मारला. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसा.

ह्या वेळार मंडळाच्या शिक्षणीक पुरस्कार तशेंच शिश्यवृत्तींची भेटवण जातली. अंदूं धावेचे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत सगळ्यांत चड गूण फावो जाल्ले खातीर राधा प्रदीप काकोडकार तशेंच बारावेचे परिक्षेंत सगळ्यांत चड गूण फावो जाल्ले खातीर पुरषोत्तम उर्फ दिप्तम राजेंद्र पै वैद्य आनी बी.ए. चे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत सगळ्यांत चड गूण मेळयल्ले खातीर मेगन रोजलींड दे सौजा आनी एम.ए.चे परिक्षेंत कोंकणी विशयांत सगळ्यांत चड गूण मेळयल्ले खातीर स्नेहा सतीश सबनीस हांचो भोवमान जातलो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here