गोंय क्रिकेटींत सध्या स्थित्यंतराचो काळ, २०२०-२१ मोसमांत घेतले म्हत्वाचे धडे

0

गोंय क्रिकेटींत सध्या स्थित्यंतराचो काळ चालू आसा. तरणाटे खेळगडे आता आपल्या भितल्ले कुशळटायेक परीपक्वतायेच्या दोरान घटमूट करपाचे यत्न करतात. कोविड महामारीक लागून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान २०२०-२१ मोसमांत रणजी ट्रॉफी सर्त घेतली ना. अंदू फक्त सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० आनी विजय हजारे ट्रॉफी (एका-दिसाच्यो मॅची) सर्ती दवरिल्ल्यो. हे सर्तींतल्यान गोंयच्या खेळगड्यांनी देखीक स्नेहल कवठणकार, दर्शन मिसाळ, सुयश प्रभुदेसाय, लक्षय गर्ग तशेंच वेवसायीक कोटांतल्यान मुंबय क्रिकेट संघटणे वरवीं गोंय पंगडान रूजू जाल्ल्या एकनाथ केरकारान काळजाक थाकाय दिवपी प्रदर्शन केलें.

जानेवारीत जाल्ले सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० सर्तींत, गोंय पांचा पैकी तीन मॅची जिखले. गोंयान सर्व्हिसीस, राजस्थान आनी विदर्भाक हारयलें. आपले परस घटमूट पंगड तशेंच गुण-तक्त्यांत उंचेल्या पांवड्यावेले राजस्थानाक हारयल्ल्यान, गोंयच्या खेळगड्यांचो आत्मविस्वास वाडलो. जैता परस चड म्हत्वाचे धडे हार शिकयता आनी दोन मॅची ज्यो गोंय आपले ग्रुपांत हारलें, थंय खेळगड्यांनी केल्ल्यो चुको, कशो म्हारग पडल्यो, तें दिसलें. येजमान मध्य प्रदेशावांगडा 20 ओवरींनी 214 धांवड्यो जेन्ना तांच्या प्रतिस्पर्धकांनी कुटल्यो, तेन्ना बॉलींगेतली मांडावळ आनी नियोजन माश्शें कमी पडलें, हें वेगळें सांगपाची गरज ना. तरी पूण मोखीचो फाटपुरावो करतना 23-वर्सां पिरायेच्या सुयश प्रभूदेसायाचे 22-बॉलांनी 48 आनी 27-वर्सांच्या एकनाथ केरकारान काडिल्ले 18-बॉलांनी 45 रन, गोंयाक एका फामाद जैता कडेन व्हरता अशें दिसतालें. शेवटाक आमी फकत 6 धांवड्यांनी अपेशी थाल्ले पूण व्हडल्या स्कोराचो फाटपुरावो करताना, गोंयाक स्वताची तांक कळ्ळी. सौराष्ट्रावांगडाय गोंयच्या बॉलरांची तशीचशी काणी. तांणीं गोंयच्या बॉलराक फोडत 20 ओवरींनी 215 रन काडले. सौराष्ट्र पंगड मात खूप पेजाद आशिल्लो आनी ह्या आदल्या रणजी ट्रॉफी वस्तादांनी गोंयाक 90 धांवड्यांनी धाडायले. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सर्तींत, ही एकूच मॅच गोंय खूप वायट तरेन हारलें.

उपरांत गेल्ले म्हयन्यांत गोंय खेळ्ळें विजय हजारे ट्रॉफी एका-दिसाच्या मॅचींचे सर्तीत, सूरत-गुजरात हांगसर. पयल्यो तीन गेमी – बरोडा, गुजरात आनी छत्तीसगढ आड – गोंय कांयच न्ही कशें हारलें. हातूंत कांय प्रमाणान थाकाय मेळ्ळी ती स्नेहल कवठणकारान बरोडा आड केल्ले 81 रनाचे इनींगेतल्यान, छत्तीसगढ आड ऑल-राउंडर दर्शन मिसाळान 56 धांवड्यांचो आदार केलो तशेंच गुजरात आड सामके कमी-धांवड्याचे गेमींत ह्या 28-वर्सांचे मध्यफळीचे बॅटसमॅनान 44 रन काडले आनी कश्ट केल्यार मुखार आयपीएलूय संद आपूण जोडूंक शकतां हें दाखयलें.

हे सर्तीचे आपले चौथे गेमींत गोंयान त्रिपूराक तीन विकेटींनी मारून आपलें पयलें जैत जोडलें. हातूंत फास्ट बॉलर लक्षय गर्गान घेतिल्ले पांच विकेटींचो, एकनाथ केरकारान ओपनर येवन केल्ले 92 रनांचो तशेंच दशर्न मिसाळान मॅच-सोंपोवपाक फावो तसोच खेळ करून आउट जायनासतना केल्ले 54 रनांचो मोठो वांटो.

आपले निमाणे गेमींत, गोंय हैद्राबादच्या 345 रनांचो फाटपुरावो करतना फकत 2 धांवड्यानी कमी पडलें. ओपनर एकनाथ केरकारान दोळे दिपकावपी बॅटींग करीत आउट जायनासतना 169 रन काडले. ताणें आनी 25-वर्सां पिरायेच्या स्नेहल कवठणकार (116) मेळून दोघांयनी दूसरे विकेटीखातीर 225 रनांची पार्टनरशीप केली. 346 रनांची मोख पूराय जाल्ली जाल्यार हो गोंय क्रिकेट इतिहासांतलो रेकॉर्ड जावपाचो.

अंदूंचे दोनूय सर्तींनीं गोंयाक मोठे संख्यांचो फाटपुरावो करतना थोड्याच फरकान अपेस आयलें, हें विशेष. हरकत ना, म्हत्वाची गजाल घडली म्हणटात ती गोंयाक फूडें मोठे मोखीचो फाटपुरावो करतना प्रेरणा सोदतना, आपलेच कामगिरींतल्यान उर्बा मेळूंक शकतली तशेंच चुकोय सूधारपाक अंदूंचे अणभवांची गरज पडटली!

इतले मजगती अंदूंचे आयपीएलाखातीर रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरान सुयश प्रभूदेसायाक आपल्या पंगडांत घेतिल्यान गोंय क्रिकेटींत स्थित्यंतरा बरोबर नवी उर्बाय पातळ्ळया हें खरें!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here