गोंय सरकार राजभाशा संचालनालयान २०१९-२०, २०२०-२१ आनी २०२१-२२ ह्या वर्सांचे भाशा पुरस्कार जाहीर केल्यात

0

ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार वर्स २०१९-२० चो पुरस्कार श्री. पुंडलीक नारायण नाईक, वर्स २०२०-२१ चो पुरस्कार श्रीमती मीना सुरेश काकोडकर आनी वर्स २०२१-२२ चो पुरस्कार श्री. अशोक पांडुरंग भोसले हांकां जाहिर जाला.

तशेंच बा. द. सातोस्कर मराठी भाशा पुरस्काराखातीर जाहीर जाल्या वर्स २०१९-२० चे मानकरी श्री. उल्हास कुष्ट प्रभू देसाई, वर्स २०२०-२१ चे मानकरी डॉ. सोमनाथ दत्ता कोमरपंत, २०२१-२२ चे मानकरी श्री. गुरुदास सिताराम सावळ.

दुर्गाराम उपाध्ये संस्कृत भाशा पुरस्काराचे वर्स २०१९-२० चे मानकरी श्री. लक्ष्मण कृष्णा पित्रे आनी वर्स २०२०-२१ चे मानकरी श्री. मनोहर दत्ताराम आमशेकर.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here