जो मेनी फुर्ताद हांकां कोंकणी भाशा मंडळाचीं आर्गां

0

जो मेनी फुर्ताद ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या श्री जोसेफ मिनीनो दो रोजारियो फुर्ताद ह्या लेखक आनी तियात्रिस्ताक हालींच मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान तांकां आर्गां ओंपल्यांत.

फुर्ताद हांणी 18व्या वर्सांचेर आपल्या लिखाणाक सुरवात केली. तांणी लघुकथा, कविता, निबंद आनी तियात्र अशे साहित्य प्रकार हाताळ्ळ्यात. दिलां त्या मापान घे, आयली फूर मुमरांत पूर, बेईमान, फुडार, रूख अशीं जायतीं तियात्रां तांणी बरयलीं. उजवाड, विल्मा, जैत, आर्गां, बी तशें भात अश्यो जायत्यो कादंबर्‍यो तांणी रचल्यो. तांच्या जैत हे कादंबरीक कोंकणी भाशा मंडळाचो 1980 वर्साचो साहित्य पुरस्कार फावो जाल्लो. तशेंच तांकां 2012 वर्साचो दाल्गाद साहित्य पुरस्कारूय फावो जाल्लो.

फुर्तादो हांच्या मरणान कोंकणींतलो एक बरो साहित्यीक ना जालो. तांच्या साहित्यांतल्यान ते सदांच आमकां प्रेरणा दितले अशें तांकां आर्गां ओंपतना, अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी म्हणलां.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here