नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडीयम महाकाय पूण टेस्ट मॅच देडेक दिसूच – एक विचित्र विरोधाभास

0

गुजरातच्या अहमदाबाद शारांत तयार जाल्लो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो क्रिकेट स्टेडीयम म्हळ्यार भारताखातीर एक ऑर्राची गजाल. जगांतलो सगळ्यांत चड क्रिकेट-पिसो चाहतो वर्गूय आमच्याच देशांत आशिल्ल्यान, एक लाख-बत्तीस हजार सुवातींचो आनी 800 कोटी रुपया खर्चून बांधिल्लो ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’, ही काळाची गरजूय आशिल्ली. चौवीस फेब्रुवारीक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदांचे हस्तुकीं उक्तावण जाले उपरांत भारत आनी इंग्लंड मजगतची ‘गुलाबी बॉलाची’ 5-दिसांची टेस्ट मॅच एक रुचीक मेजवानी थारतली अशें दिशिल्लें. दोन खडेगांठ पंगड, चार मॅचींची माळ 1-1 स्थितींत आनी फ्लडलायटीं खाला खेळ म्हळ्यार एक बऱ्यापैकीं झूज जावपाखातीर उपकरपी गजाली. आता ह्या नवेताल्ल स्टेडीयमाची ‘पीच’ कशी आसतली? हाजेर व्हडलेंशें लक्ष वचुंक नाशिल्लें पूण उपरांत दोन दिसांत जें पळेलें, ताजेर विचार करत जाल्यार हांव आजूय ‘तांबडो’ जातां. हाचें कारण म्हळ्यार खेळ हो लोकांक आवडटा हातूंतल्या झुंजीखातीर आनी तीच जर जावपाची चिन्नां ना, जाल्यार ह्या स्टेडियमाचो किदें फुडार?

बुधवारा दनपरां सुरु जाल्ली टेस्ट मॅच ब्रेस्तारा तिनसनां सोंपली. बॅटींगेचेर बॉलाचो शेक आशिल्ले हे मॅचींत, दोनूय पंगडांतल्या फास्ट बॉलरांक वट्ट २ विकेटी जाल्यार स्पिनरांक 28. खासा स्पिनरच न्हय तर जो रुटा सारकेलो केन्नाय करपी बॉलर सुध्दां फकत 8 रन दिवन 5 विकेटी घेवंक शकलो.  इंग्लंड 112 रनांचेर गडगडले जाल्यार येजमान 145. भारताचे रथी-महारथीय घामेले, हें तांच्या धांवड्यांवेल्यान दिसून येता. दुसरे इनिंगेंत, इंग्लंड 81 रनांचेर सोपले आनी आमकां 49 रनांची मोख पुराय करपाक चड त्रास जावंक ना.  भारत जिखलो खरो पूण ह्या जैतांत आस्वाद ना. वैल्यान, अशें दिसलें कीं इंग्लंडा कडेन शंबरेक रनांचें भांडवल आशिल्लें जाल्यार, ते आमचेर गुळी हाडटा आशिल्ले काय?

इतले बेगीन टेस्ट सोंपिल्ल्यान, नरेंद्र मोदी स्टेडियमार गेल्ल्यांकूय खूप किदें वेगळेच अणभव आयल्यात आसूंये. हाजें कारण म्हळ्यार, पांच दिसांची मॅच पळोंवक आयिल्ले लोक खूप किदें मांडणी करुन येतात आनी जरी क्रिकेट ‘ग्लोरीयस असर्टनटीज’ चो खेळ म्हण फामाद, तरी हें जें घडलें तें विचित्रूच. दुसरे वटेन जे टीव्हीचेर पळेताले, ते सामकेच पिकार जातले. ऑफिसांतल्यान घरा येवन सेगीत बरी क्रिकेट पळोवपाक कोणाक आवडचीना? हांगाचो प्रकार मात, एक ट्रेलर कसोच दिसलो, हें पिकासांव! उदेंते फास्ट-बॉलर आनी ल्हान भु्रगे ही मॅच पळोवन किदें चित्तात आसतले?, तर हें जें संवसारांतले सगळ्यांत व्हडल्या क्रिकेट स्टेडीयमाचे उक्तावणाचे मॅचीक घडलें; तें म्हळ्यार आयच्या घडयेचो सगळ्यात विचित्र विरोधाभास!

तशें पळयल्यार क्रिकेटीच्या रुल-बुकांत, पीच कशी करची हे बाबतींत मार्गदर्शन ना. म्हणटकच येजमान देश आपल्या घरचे अनुकुळतायेक धरुन, विकेट तयार करतात. अशें हें पयलींच्यान चलत आयलां. स्पिनरांक उर्बा मेळटा तशोच पीची भारत कऱीत आयला आनी नरेंद्र मोदी स्टेडियमांतय हेंच दिसलें. पुण जेन्ना एकेवटेन भौ-प्रेक्षक (कोव्हीडाचो संदर्भ भायर दवरुन) जांवचे म्हण 63-एकर जाग्यार हो महाकाय स्टेडीयम उबारतात, तेन्ना चडांत चड उमळशीकेची गेम जावची म्हण पीच करप न्ही? असो विचार आतां तरी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळां करतलीं काय?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here