बांबोळकार्स आर्ट गॅलरींत श्री गणेश संकल्पनेचेर कला प्रदर्शन

0

कलाकारांक पोसवण दिवप आनी गोंयच्या कलाकारांची कला घराघरांनी पावोवप हें खूब म्हत्वाचें काम. हें काम फोंडेंची बांबोळकार्स आर्ट गॅलरी फाटल्या कितल्याशांच वर्सां सावन यशस्वीपणान करता. कला मोग्यांक सवाय दरान पेण्टींग घेवपाक मेळचें म्हणून बांबोळकार्स आर्ट गॅलरीचे जाळवणदार आनी कलाकार श्रीधर कामत बांबोळकार धडपडत आसता अशें म्हणून एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांणी बांबोळकार्स आर्ट गॅलरीची तोखणाय केली. ‘अहं ब्रह्मास्मि’ ह्या श्री गणेशाक ओंपिल्ल्या कला प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले.

‘अहं ब्रह्मास्मि’ ह्या कला प्रदर्शनाचें उक्तावण बांबोळकार्स आर्ट गॅलरीन 27 ऑगस्टाक जालें. वासुदेव शेटये, सिद्धार्थ गायतोंडे, ओंकार बाणावले आनी प्रवीण नायक हांणी काडिल्लीं पेण्टिंगां ह्या प्रदर्शनाक दवरल्यांत. प्रदर्शनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मानाचे सोयरे म्हणून समाज वावुरपी तन्मय उजगांवकार हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्याक फातोड्डेचे आदले आमदार आनी कलाकार दामू नायक हांची खास उपस्थिती आशिल्ली. वेगवेगळ्या माध्यमांतले कलेक जिवंत दवरपाचें काम अंत्रूज म्हाल करत आयला आनी हो वावर बांबोळकार्स आर्ट गॅलरी मुखार व्हरता हें पळोवन समाधान दिसता अशें दामू नायक हांणी सांगलें. कलाकारां कडल्यान एक पयसो घेनासतना हें कला प्रदर्शन आयोजीत केलां. सामान्य मनशाक परवडपी दरांत श्री गणेशाचे संकल्पनेचेर आदारीत पेण्टिंगां ह्या प्रदर्शनाक मेळटलीं, अशें कलाकार आनी रंगकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी सांगलें.

‘अहं ब्रह्मास्मि’ हें कला प्रदर्शन फोंडेंच्या बांबोळकार्स आर्ट गॅलरीन 10 सप्टेंबर 2022 मेरेन आयोजीत केलां. सकाळीं 10 ते दनपरां 1 आनी सांजे 4 ते 7 मेरेन हें प्रदर्शन चलतलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here