राजभाशा संचालनालयाच्या भाशा पुरस्कारांचें 5 मार्चार वितरण

0

गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचालनालयाचे 2019-2020, 2020-2021 आनी 2021-2022 वर्सांचे भाशा पुरस्कार गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री तशेंच राजभाशा मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाचे हस्तुकीं 5 मार्च 2024 दिसा वितरीत करतले. हो सुवाळो सांजेच्या 4 वरांचेर पाटो, पणजेच्या संस्कृती भवनांतल्या भोवउद्देशी सभाघरांत जातलो. ह्या वेळार राजभाशा सचीव श्री. सरप्रीत सिंग गिल आय.ए.एस., राजभाशा संचालक श्री. राजू वि. गावस, राजभाशा उप-संचालक श्री. अनिल ह. सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर रावतले.

हे कार्यावळी वेळार राजभाशा संचालया वतीन दोन पुस्तकांचें विमोचन जातलें. हातूंत भोवमानेस्त संपदा कुंकळकार हांचें “गीतार्थ- भगवद्गितेचो आपरोस” आनी डॉ. हनुमंत चोपडेकार हांणी बरयल्ल्या “कोंकणी चळवळीचीं तीन पानां” ह्या पुस्तकांचो आसपाव आसा.

अंदूं 2019-2020 वर्साचो ‘ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार’ श्री. पुंडलीक नारायण नायक हांकां, ‘बा. द. सातोस्कार मराठी भाशा पुरस्कार’ डॉ. उल्हास कुष्ट प्रभू देसाई हांकां जाल्यार ‘दुर्गाराम उपाध्ये संस्कृत भाशा पुरस्कार’ श्री. लक्ष्मण कृष्णा पित्रे हांकां फावो जाला.

2020-2021 वर्साचो ‘ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार’ श्रीमती मीना सुरेश काकोडकार हांकां, ‘बा. द. सातोस्कार मराठी भाशा पुरस्कार’ डॉ. सोमनाथ दत्ता कोमरपंत हांकां जाल्यार ‘दुर्गाराम उपाध्ये संस्कृत भाशा पुरस्कार’ श्री. मनोहर दत्ताराम आमशेकार हांकां जाहीर जाला.

2021-2022 वर्साचो ‘ज्ञानपीठकार रविंद्र केळेकर कोंकणी भाशा पुरस्कार’ श्री. अशोक पांडुरंग भोसले हांकां, ‘बा. द. सातोस्कार मराठी भाशा पुरस्कार’ श्री. गुरूदास सिताराम सावळ हांका जाहीर जाला.

पुरस्कार जैतीवंतांच्या बरें मागप्यांनी आनी भाशा मोगींनी हे कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावचें अशें राजभाशा संचालनालयान कळीत केलां.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here