‘रामकृष्ण काका कर्तृत्वान व्हड, तशे मनीस म्हूण बी व्हड’;   फोंडेचे स्नेहमंदिर हांगा रामकृष्ण नायक हांचे यादीक उजाळो, डॉ. अनिल काकोडकर आनी विजय कुवळेकर हांचेकडल्यान यादी ताज्यो

0

“रामकृष्ण (नायक ) काका हांची सामाजिक आनी कौटुंबिक नदर वा दृष्टी बरीच व्यापक वा व्हड आशिल्ली. फुडले मनशाची परिस्थिती कशी आसतली, हाचे आकलन रामकृष्ण काका हांका रोखडेच जाताले, अशे गौरवाची उतरां काडून फामाद शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हाणी रामकृष्ण नायक हांचे यादस्तीक आर्गा ओपली. रामकृष्ण नायक हें कर्तृत्वानच व्हड न्हय, तर मनीस म्हूण बी व्हड आशिल्ले, अशे शब्दांनी नामनेचे लेखक विजय कुवळेकर हाणी सर्गेस्त नायक हांचो गौरव केलो.               

फोंडेचे बांदोडे गावांत आशिल्ले ‘ स्नेहमंदिर ‘ चे संस्थापक रामकृष्ण नायक हालीच २८ जानेवारी २०२४ यां दिसां संसाराक अंतरले. तांच्यो यादी ताज्यो करपाक स्नेहमंदिर हांगा आयोजित केल्ल्या खासां कार्यांवळीत नामनेचे शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर आनी लेखक विजय कुवळेकर हाणी तांका आपले विचार व्यक्त करून तांका आर्गां ओपली.

काकोडकर हाणी म्हटले, रामकृष्ण काका कामाचे श्रेय केन्नाच घे नाशिल्ले पुण आपले काम बरे करताले. स्नेहमंदिर संस्थेची शाळा कशी फुडें वयतली, भुरगी कशी फुडें वयतली, हाची चिंता तांका आशिल्ली. व्हड तत्वज्ञानाच्यो गजाली, ते करनाशिल्ले, तर सर्व सादारण गजालीच ते आमचे वांगडा करताले, अशे काकोडकर हाणी फुडें म्हटलें. आयज ते अस्तित्वात नासले, तरी ताणी निर्माण केल्ल्यो संस्था आनी कार्यकर्त्यांची फौज आसा, अशे काकोडकर हाणी म्हटले.

लेखक विजय कुवळेकर हाणी फुडें म्हटले, नायक हांचे कामांत पारदर्शकता आसली. ‘ बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले ‘ अशें वृत्तीचो हो मनीस आशिल्लो, अशे कुवळेकर हाणी म्हटले. ते कर्तृत्वान व्हड आशिल्लेच, पुण मनीस म्हूण बी व्हड आशिल्ले, अशेय कुवळेकर हाणी म्हटले.        

सर्गेस्त रामकृष्ण नायक हांचे आवडीची तीन नाटयपदां, ‘ गर्द सभोवती रान साजणी, तू तर चाफेकळी’, ‘ जे जे जगी जन्मते, त्याला लयाचा शाप हा ‘ आनी ‘ का लाविली मला माया रे ‘ ही नामनेची गायिका सुमेधा देसाई हाणी बेसबरी सादर केली. तांका दयेश कोसंबे (तबला ) आनी राया कोरगावकर (हार्मोनियम) हाणी साथसंगत केली. कार्यक्रमाक नायक हांचे स्नेही आनी ईश्ट हांचो बरो उप्पाट प्रतिसाद मेळो.

🖋
(सनतकुमार फडते)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here