अणभव, यादी वरवीं उतरांच्या रुपांत घडिल्ली साहित्यकृती वाचप्यांक आनंद दिता:  डॉ. प्रकाश पर्येंकार

0

लेखकान घेतिल्ले अणभव, ताची संवेदनशीलताय, ताच्यो यादी केन्ना ना केन्ना तरी उमाळे जावन प्रकट जातात आनी उतरांच्या रुपांत एक सोबीत साहित्यकृती जावन वाचप्यांक आनंद दिता. लेखकाची भास आनी विचार हांची सांगड ताका मेळटा तेन्ना हावठण सारकी दर्जेदार कादंबरी जल्माक येता अशें नामनेचे कथाकार डॉ. प्रकाश पर्येंकार हांणी सांगलें. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाचे 24वे कार्यावळींत ते उलयताले. सरस्वती सन्मान फावो जाल्ले कादंबरीकार महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर चर्चा ही कार्यावळ हालींच जाली.

भोवतेक साहित्य प्रकारांत लेखक स्वताक खंयच्या तरी एका पात्रांतल्यान स्वताक प्रकट करता आनी साहित्यांतल्या कृती कडेन आपल्याक जोडून घेता हाची गवाय महाबळेश्वर सैल हांची हावठण कादंबरी वाचतना आमकां मेळटा. ही कादंबरी हेर भासांनीय अणकारीत जावची आनी कोंकणी साहित्याची गिरेस्तकाय संवसारभर पावची असो आशावाद डॉ. पर्येकार हांणी ह्या वेळार मुखेल उलोवपी ह्या नात्यान उलयतना उकतायलो.

गरिबी आनी लाचारी ह्या सभावगुणांनी घुस्पल्ल्या समाजाचेर जावपी अन्याय आनी तांचीं दुख्खां लेखकान लागींच्यान पळयल्यांत आनी समजून घेतल्यांत. हे कादंबरेंत एक खेरीत अशें मुखेल पात्र नासून पात्रांचो पंगडच कादंबरीचो विशय विस्तार करता अशें कार्मेल महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण वावुरपी अंकिता आरोलकार हांणी चर्चेंत वांटेकार जातना सांगलें.

विद्यार्थी रेषा च्यारी हांणी कादंबरेंतल्या पात्रांचो संघर्श आनी ताका लागून तांकां अंधश्रद्धेक लागीं वच्ची पडटा हें समाजीक वास्तव हे कादंबरेंत भोव प्रभावीपणान दाखयलां म्हणपाचें सांगलें.

हे कादंबरेंत सैमाचें, पात्रांचें, तांच्या सभावगुणांचें इतलें समर्पक वर्णन जालां, वाचप्याक तें स्वता अणभवता असो भास जाता म्हणपाचें लेखिका शुभा बरड हांणी चर्चेंत वांटो घेतना सांगलें.

हे कार्यावळीचें संयोजन अनीश अग्नी आनी मेगन डिसौझा हांणी केलें. कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 23 सप्टेंबराक सांजेच्या 6.00 वरांचेर जातली. ह्या कार्यावळींत कोंकणी भाशेंतल्या आवडट्या आधुनीक कोंकणी कवितेच्या (2000 वर्सा उपरांतची) पुस्तकाचेर उलोवपाची संद वाचकांक मेळटली. ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावंक सोदपी वाचकांनी 20 सप्टेंबर रातीं 8.00 मेरेन 9322482619 (वैदेही) वा 8208396755 (आदी) ह्या क्रमांकांचेर संपर्क सादचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here