आर्टिकल 370 हो सिनेमा तथ्यांक धरूनच, ती प्रोपागांडा फिल्म न्हय;  बॉलिवूड सिने उद्देगांत गोयकार म्हूण वावूरतना अभिमान दिसता: आदित्य जांभळे

0

हालीच फेब्रुवारी म्हयन्याचे निमाणे सप्तकांत प्रदर्शित जाल्लें “आर्टीकल 370” या हिंदी सिनेमाक देशभरांत बेसबरो प्रतिसाद मेळत आसा. या फिल्माचे दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांभळे हे जावन आसात आनी ते गोयचें फोंडा तालुक्यातले उसगाव हें गावचे आसात, ही गजाल जायते गोयकारांक अभिमानाची आनी खोशीयेची थारलेली आसा. लाईव्ह न्यूज गोवा चे टिमीन आदित्य जांभळे हांचे कडेन हे निमित्त धरून संवाद साधलो आनी जांभळे हांचो बॉलिवूड सिने इंडस्ट्रीतलो प्रवास, फिल्म करतना घेतलेली मेहनत आणि संशोधन, सिनेमाक मेळपी प्रतिसाद आनी गोयकार म्हूण हिंदी सिनेमा उद्देगान तांचे वावरप हाचे विशीं तांचे विचार हांचो आढावो घेतलो. तांचे मुलाखतीचो हो भाग, खास लाईव्ह न्यूज गोवा चे वाचप्यांक खातीर..                          

लाईव्ह न्यूज गोवा: सिनेमाचो विशय मुळात राजकी.. आनी तातूंत सध्याक ताका मेळपी बरो प्रतिसाद, प्रेक्षकांचो उत्साह ह्या गजालींविशीं तुमि कीते म्हणटले?     

आदित्य जांभळे : सिनेमाक मेळपी प्रतिसाद अजापाचो आसा आनी तितकोच आनंद दीवपी आसा. सलग तिसरे सप्तकांत सगले खेळ हाउसफुल वयतात. जेन्ना हो सिनेमा आनी हो विशय घेवपाचो आमी थारायलो तेंना आमचो उद्देश्य हो स्पष्ट आशिल्लो. आर्टिकल ३७० जम्मू काश्मीर राज्यांतल्यान काढपाक जे किते घडामोडी घडल्यो, त्यो आसा तशो प्रस्तुत करपाच्यो. तथ्यांक (facts ) धरून रावप आनी हो विशय हातळप ही व्हड जबाबदारी आशिल्ली. सिनेमाचे कथेत घडपी राजकारण हे खूब म्हत्वाचे आशिल्ले. आजून मेरेन भारतीय सिनेमाचे इतिहासात हो विशय हाताळील्लो सिनेमा आजुन जावना. देखून आमचो सिनेमा ताचे लागून वेगळो (unique) थारता. सिनेमातले संवाद हे बुद्धीजीवी स्तराचो विचार केल्यार वयले पावंडेवयले आसात आनी तांका प्रेक्षकांच्यो ताळीयों मेळटात.

लाईव्ह न्यूज गोवा: हो सिनेमा पटकथा लेखन, चित्रीकरण आणि पोस्ट प्रोडक्शन अश्यो तीन स्तर धरले जाल्यार कितलें काळात पुराय जालो? केल्ले संशोधन आनी करतना आयीलल्यो अडचणी, प्रक्रिया हांचे विशीं सांगशात?         

आदित्य जांभळे: सिनेमा पुराय जाता म्हटल्यार एक वर्साचो काळ गेलो. पटकथा बरोवपाक घेतली तेन्ना एक कथासूत्र विकसित करपाचे प्रक्रियेंत हाव (दिग्दर्शक), निर्मातो आदित्य धर, सह निर्माती आनी संवाद लेखक अशें चार मनीस तातुंत आशिल्ले. कलम ३७० रद्द करपाचो निर्णय सध्याचे सरकारान कसो घेतलो आनी ह्यान पयली केंद्रात सत्तेर आयिल्लें सरकारांनी तो कसो तिष्ठत दवरलों आनी ही जटिल प्रक्रिया कशी पुराय जाली हाची मुद्देसुदपणे मांडावळ आमी केल्ली आसा. वेगवेगळे म्हायतीचे स्त्रोत हांचो अभ्यास, ऐतिहासिक दस्ताऐवज, काय लेखक, पत्रकार हांचेकडेन चर्चा करून सगले घटनाक्रमाचे बिंदू जोडप ह्या साबार मुद्द्यांचो तातुंत आस्पाव आसा. ते मुद्दे जोडून आमी पात्रां उबी केल्ली आसा.                         

लाईव्ह न्यूज गोवा: सिनेमाचेर कांय कोनशानी टीकाय जाली, एका विशीश्ट राजकीं विचारसरणीचो प्रचार करपी वां तिका तेको दिवपी प्रचारभिमुख सिनेमा (propaganda film) म्हूण. हें टीका टिप्पणी हांचे कडेन तुमि कशे पळयतात?                            

आदित्य जांभळे: हय कांय लोक हे सिनेमाविशी उलयतना तेका propaganda film अशे संबोधन करून टीका करतात. जायते जणांनी सिनेमा पळोवंक ना, तरी बी अशी टीका करतात. तेंच्यानी हो सिनेमा पळयला? जाप ना अशी आयली तर तांचो मुद्दो जो आसा, ताका अर्थच ना. सिनेमाचे विशयाकडे प्रामाणिक रावप हे फिल्म मेकर म्हूण आमचे काम आशिल्ले, जे आमी केला. सिनेमा करपी म्हूण म्हजी हे विशीची भूमिका पयली स्पष्ट आसप गरजेची आशिल्ली, ती म्हटल्यार काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा, आनी हाव हो सिनेमा करतना हे विशी २०० टक्के सहमत आशिल्लो. ही प्रचाराभिमुख फिल्म न्हय. एक प्रोपोगांडा फिल्म आशिल्ली जाल्यार सिनेमाची सुरुवात जाता तेन्नाच पंतप्रधान मोदी वा गृहमंत्री अमित शहा हांचेर आदारील्ले पात्र, हें सगलें सिनेमाचे सुरूवात जाता तेन्नाच दिसतलें आशील्ले. सिनेमा सुरू जावंन पूर्वार्ध जालों कांय ही पात्रां सिनेमाचे पडद्याचेर दिसपाक लागतात. कथेचें गरजेनुसार सगलीं पात्रां दिसतात.           

लाईव्ह न्यूज गोवा: सिनेमाचो दिग्दर्शक हों गोयचो आसलें कारणान सगले गोयकारांक ही खोशीयेची आनी अभिमानास्पद गजाल थारलेली आसा. गोयांत सिनेमाचो प्रचार ” बॉलिवूडांत गोयकार” वा गोयचे दिग्दर्शकान निर्देशित केल्लो बॉलिवूड चित्रपट (Goenkar in Bollywood ) असो केल्लो आनी सिनेमाची जायरात मोठे प्रमाणांत तशीच केल्ली. हें मुद्द्याचेर तुमची प्रतिक्रिया कशी आशिल्ली?                                                   

आदित्य जांभळे : एक गोयचो दिग्दर्शक म्हूण ही संद खूब व्हड आनी आव्हानात्मक बी आशिल्लें . हाव गोयात ल्हानाचो व्हड जाला. बॉलिवूड सिने उद्देगाकडल्यान म्हाका मेळील्ली ही खूब व्हड संद अशे हाव म्हणपी. म्हजे राज्यांतल्या लोकांचो मेळील्लो प्रतिसाद, मोग आनी आशीर्वाद ही म्हाका खूब प्रेरणा आनी उर्बा दिवपी थारला. अजूनय बी गोयच्यान लोकांचे फोन येतात. “सिनेमाचे पड्ड्याचेर दिग्दर्शक म्हूण तुजे नांव वाचतना आमका खूब तूजो खूब अभिमान जाता” अशी वाक्यां तांचे कडल्यान फोनार उलयतना कानार पडटा आनी खूब समाधान जाता. बॉलिवूड उद्देगान म्हाका योग्य पद्धतीन सामावून घेतला. म्हाका हें गजालीचो आनंद आसा. आदलें मुखेलमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर हाणी म्हजेकडेन उलयतना एक सल्लो दिल्लो, ” आदित्य, हे मैदान तूका खूब ल्हान आसा. भायर वच आनी थय खेळ. तुजी प्रतिभा आनी शक्त तुकाच कळटली. ” तांचे हे शब्द आयजय याद जाता, आनी ते कशे सार्थ आशिल्ले ते कळटा. भाईंचे ती उतरां भांगराची आशिल्ली, अशे हाव म्हणटा.                                 

लाईव्ह न्यूज गोवा: गोयचे सिने कलाकार आनी निर्माते तशेच दिग्दर्शक हांका तुमि कितें संदेश दितलें?                                      

आदित्य जांभळे: गोयचो सिनेमा उद्देग गोंयचें सिने कलाकार आनी दिग्दर्शक जावंक सोदपी युवा सिनेकर्मी हाणी समजून घेवचो. कोकणी सिनेमाकडेन एक उद्देग वेवसाय वा बिझनेस म्हूण पळेयात. तियात्र ही संकल्पना वेवसायिक पावंड्याचेर इतकी येस मेळवपी कशी जाली, हेचो अभ्यास करचो. आयज वावूरपी युवावर्ग हातून मोलादिक भूमिका निभावूंक शकता, अशे म्हाका दिसता.

🖋
(सनतकुमार फडते)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here