कोंकणी भाशा मंडळाच्या 2021 वर्साच्या शिश्यवृत्तींखातीर नांवां धाडपाचें आवाहन

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय फाटलीं कांय वर्सां कोंकणी विशय घेवन शिकिल्ल्यां खातीर सात शिश्यवृत्त्यो दितात. कोंकणी लेखक आनी कार्यकर्ते माणीकराव गावणेकार हांणी ह्यो शिश्यवृत्ती पुरस्कृत केल्यात.

ज्या भुरग्यांचें मुळावें शिक्षण (पयली ते चवथी) कोंकणींतल्यान जालां आनी जांणी पांचवी ते बारावी मेरेन कोंकणी विशय घेतला अशे गोंयच्या सगल्या वेवसायीक आनी हेर महाविद्यालयांत शिकपी विद्यार्थी, ह्या शिश्यवृत्तीं खातीर पात्र आसतले. ही शिश्यवृत्ती 2000 रुपयांची आसतली.

अर्ज करतल्यांनी आपल्या गुणपत्रकांची प्रत, स्वताची सय करून, अर्जा वांगडा 16 ऑगस्ट 2021 मेरेन कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय, शंकर भांडारी मार्ग, विद्यानगर, घोगळ, मडगांव, गोंय ह्या नाम्यार पावोवची. अर्ज करतना आपली पुराय माहिती सांगाता जोडची. सातां परस चड अर्ज आयल्यार बारावेच्या गुणांच्या आदारून नांवां वेंचून काडटलीं. अदीक माहिती खातीर 9923442746 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here