कोंकणी भाशा मंडळान संशोधनात्मक प्रपत्र सर्ती खातीर मागयल्यात अर्ज

0

कोंकणी भाशेंत संशोधनात्मक वावर वाडचो हे नदरेंतल्यान कोंकणीचे जेश्ठ फुडारी भौ. माणीकराव गावणेकार हांणी आपली घरकान्न स. पद्मजा गावणेकार हांच्या नांवान एक उपक्रम चालीक लायला. कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय मार्फत सर्तीच्या स्वरुपांत हो उपक्रम चालू जाला.

ह्या सर्ती खातीर खंयच्याय गोंयकारान आपलें संशोधनात्मक प्रपत्र मंडळाक धाडूं येता. हें संशोधनात्मक प्रपत्र कोंकणी भाशेच्या संबंदान आसपाक जाय. प्रपत्र कमीच 5000 शब्दांचें आसूंक जाय. प्रपत्र लांबायेन कितलेंय व्हड आसूं येता. प्रपत्र युनिकोडांत टंकलिखीत करून konkanibhashamandal.goa@gmail.com ह्या ईमेल नाम्याचेर धाडचें. हातबरप स्वरुपांत प्रपत्र स्विकारचे नात. प्रपत्र धाडपाची निमाणी तारीख 20 ऑगस्ट 2021 आसा. सविस्तर नेम आनी अटी कोंकणी भाशा मंडळाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसात. (link: https://konkanibhashamandal.com/wp-content/uploads/2021/07/Konkani-Research-paper-rules-KBM.pdf)

उत्कृश्ट प्रपत्राक 10 हजार रुपयांचें इनाम मेळटलें. हें इनाम 30 सप्टेंबराक जावपी मंडळाच्या वर्धापन दिसाक जाहीर जातलें. हेर बर्‍या प्रपत्रांचो आस्पाव मंडळ आपल्या उजवाडांत येवपी पुस्तकांत करतलें. अदीक माहिती खातीर 9923442746 (अन्वेषा सिंगबाळ) ह्या क्रमांकाचेर संपर्क सादचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here