कोंकणी वाचन विश्व कार्यावळींत ‘कथामंच’ ह्या क्रमीक पुस्तकाचेर भाश्य

0

खंयच्याय लेखकाची कथा विद्यार्थ्याक आवडली काय ते त्या लेखकांचें हेर साहित्य वाचतात आनी ताचो अभ्यास करतात अशें मत ‘कथामंच’ ह्या पुस्तकाचे संपादक आनी निमंत्रक तशेंच साहित्यीक भौ. भालचंद्र गांवकार हांणी मांडलें. कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयच्या कोंकणी वाचन विश्वान ‘कथामंच’ ह्या पयलें वर्स कलेच्या भुरग्यांक शिकपाक आशिल्ल्या क्रमीक पुस्तकाचेर खास चर्चा घडोवन हाडली. हे ऑनलायन कार्यावळींत उलयतना, कथा साहित्यांत येवपी मुखेल घटकांचेर तशेंच पुस्तक संपादीत करतना येवपी अडचणींचेर तांणी मुखार उजवाड घालो. त्याच वांगडा, संपादन करतना खंयच्या गजालींचेर लक्ष घालपाक जाय आनी खंयच्या नेमांक पाळो दिवपाक जाय, हें लेगीत तांणी सांगलें.

भालचंद्र गांवकार

हे कार्यावळींत वेगवेगळ्या महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी ‘कथामंच’ पुस्तकांतल्या वेंचीक कथांचेर उलोवप केलें. विद्यार्थी गौरांग नायक हांणी साहित्यीक मीना काकोडकार हांणी बरयल्ल्या ‘नवो जल्म’ हे कथेचेर मत उक्तायलें. विद्यार्थी मेगन डिसोझा हांणी साहित्यीक भालचंद्र गांवकार हांणी बरयल्ल्या ‘कवळें मन’ हे कथेचेर आपले विचार मांडले जाल्यार विद्यार्थी वेलंकी पेडणेकार हांणी जेश्ठ साहित्यीक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी हांणी बरयल्ल्या ‘नातें रगताचें’ हे कथेचेर उलोवप केलें.

कोंकणी वाचन विश्वाचे हे कार्यावळींत साहित्यीक, शिक्षक, वाचक आनी विद्यार्थी ऑनलायन माध्यमांतल्यान उपस्थीत आशिल्ले. कार्यावळ गुगल मीट आनी फेसबूक लायव ह्या माध्यमांचेर थेट वितरायल्ली. आकाश गांवकार आनी राणी कामत हांणी कार्यावळीचें संयोजन केलें.

कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ “जेश्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार हांच्या कवितांचेर चर्चा” 9 जूनाक सांजे 6 ते 7.30 वरांचेर जातली. कवियत्री नुतन साखरदांडे मुखेल उलोवप करतली जाल्यार शिक्षक कात्यायनी घाटवळ, विद्यार्थी दक्षिता साळगांवकार आनी विद्यार्थी उचिता शेटये हीं प्रकाशबाब पाडगांवकार हांच्या कवितांचेर आपले विचार मांडटलीं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here