तियात्रिस्त जॉन क्लारो हांकां कोंकणी भाशा मंडळाचीं परबीं

0

संगीत नाटक अकादेमी अमृत पुरस्कार 2022 फावो जाल्ले खातीर कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान तियात्रिस्त जॉन क्लारो हांकां परबीं भेटयल्या. भारताचे स्वतंत्रतायेच्या अमृत महोत्सवा निमतान नवी दिल्लीच्या संगीत नाटक अकादेमीन हो पुरस्कार जाहीर केला. देशभरांतल्या 86 कलाकारांक हो पुरस्कार फावो जाला. तातूंत गोंयचे तियात्रिस्त जॉन क्लारो हांचो आसपाव आसा.

जॉन क्लारो हांचें तियात्राच्या मळार भरीव अशें योगदान आसा. ‘इतालियन भुरगो’ हो कोंकणींतलो पयलो तियात्र मुंबय सादर जाल्लो हाचो सोद लावपाचो म्हत्वाचो वावर तांणीच केल्लो. तांणी आजवेर कितलीशींच तियात्रां बरयलीं. आपल्या तियात्रांत इतिहासीक तशेंच समाजीक समस्यांचेर तांणी भर दिलो.

तियात्र ह्या गोंयच्या कलेची सातत्यान सेवा केल्ल्या जॉन क्लारो हांचो हो भोवमान म्हणल्यार समेस्त कोंकणी मनशाचो भोवमान अशें म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी तांकां परबीं भेटयल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here