पांचवी बाल साहित्य परिशद: बाल साहित्यकार पारो आनंद हांचे हस्तुकीं जातलें उक्तावण; डॉ. सलील कुलकर्णी, आसावरी दोशी, खयरुन्नीसा ए. मांडटली विचार

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हांणी कला आनी संस्कृती संचालनालय, गोंय सरकार, रवींद्र भवन, मडगांव आनी एस. सी. ई. आर. टी, परवरी हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली पांचवी बाल साहित्य परिशद 15 आनी 16, फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसांनी पाय तियात्रिस्त सभाघर, रवींद्र भवन, मडगांव, गोंय हांगा जातली. परिशद सकाळीं 9.30 ते सांजेच्या 4.30 वरां मेरेन चलतली.

परिशदेचे उक्तावण नामनेच्यो बाल साहित्यकार पारो आनंद हांचे हस्तुकीं जातलें. ते उपरांत तांचे बीज भाशण जातले. ‘शूर जायात, काणयांतल्यान खरें सांगात’ ह्या विशयाचेर ती उपस्थितांक मार्गदर्शन करतली. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे संचालक भौ. सगुण वेळीप तशेंच एस. सी. ई. आर. टीच्या शिक्षक प्रशिक्षणाचे संयोजक भौ. गोविंदराज देसाय मानाचे सोयरे म्हूण हजर रावतले.

परिशदेच्या पयले दिसा ‘नव्या युगांतल्या बाल साहित्याचे प्रकार आनी विशय’ ह्या विशयाचेर नामनेच्यो काणयेकार (स्टोरीटॅलर) तशेंच बुक्स दॅट स्पीकाच्यो संस्थापक भौ. आसावरी दोशी आनी नामनेच्यो बाल साहित्यीक भौ. खयरुन्नीसा ए आपले विचार मांडटली. दुसर्‍या सत्रांत बाल साहित्यकार भौ. पारो आनंद, भौ. आसावरी दोशी, भौ. खयरुन्नीसा ए आनी भौ. नेहा सिंग बाल साहित्याचें सादरीकरण करतलीं. ते उपरांत “बाल मनांतलो कलाकार आनी रसीक” ह्या विशयाचेर नामनेचो संगीतकार आनी गायक डॉ. सलील कुलकर्णी आपले विचार मांडटलो.

दुसरे दिसाच्या पयल्या सत्रांत “आदर्श बाल साहित्य, फुडाराची वाटचाल” ह्या विशयाचेर नामनेच्यो बाल साहित्यीक भौ. वेनिता कुएल्यो आनी भौ. नेहा सिंग उपस्थितांक मार्गदर्शन करतल्यो. ते उपरांत जावपी “बाल साहित्याचीं साधनां: समन्वय आनी उपयुक्तताय” ह्या विशयावेल्या सत्रांत नामनेच्यो काणयेकार (स्टोरीटॅलर) डॉ. प्राची कालरा तशेंच कहानी किड्स लायब्ररी, पुणेच्यो संस्थापक गायत्री पटवर्धन मार्गदर्शन करतल्यो. ते उपरांत “गोंयांतल्या बाल साहित्याची प्रगती: एक संवाद” ह्या विशयाचेर एक खाशेलो परिसंवाद जातलो. हातूंत कृष्णदास शामा गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालयाचे क्युरेटर  डॉ. सुशांत तांडेल,  राजहंस संकल्पनेचे संस्थापक  भौ. प्रभाकर भिडे, लेखक भौ. चेतन आचार्य, निराकार हाय स्कूल, काणकोणच्यो मुख्याध्यापक भौ. उर्वी फळदेसाय, लेखक आनी प्रकाशक भौ. दिनेश मणेरकार वांटो घेतली. लेखक आनी शिक्षक भौ. डॉ. तन्वी कामत बांबोळकार सत्राचें संयोजन करतली. ते उपरांत समारोप सुवाळो जातलो.

परिशद सगळ्यां खातीर उक्ती आसा आनी ते खातीर कसलेंच नोंदणी शुल्क भरपाची गरज ना. परिशदेक हजर रावंक इत्सूक आशिल्ल्या शिक्षक, लेखक, वाचक, ग्रंथपाल तशेंच बाल साहित्य मोगिंनी गुगल फोर्म भरून आपली नांव नोंदणी करची असो उलो आयोजकांनी मारला. गुगल फॉर्माची लिंक: https://forms.gle/KuE6JUDJbPXJTno36. परिशदेच्या निमतान आयोजकांनी खाशेल्या बाल साहित्य पुस्तकांचे प्रदर्शन आनी विक्रीय आयोजीत केल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here