फाल्यां मडगावां जागयतले लोककवी मनोहर राय सरदेसाय हांची याद; गोमंत विद्या निकेतन हांगा गीत संगीताची सोबित सांज, गोंयचे नामनेचें गायक – निवेदकांचो आस्पाव

0

शेनवारां २२ तारखेर म्हटल्यार फाल्यां, मडगाव हांगा गीत संगीताची एक सोबीत सांज जातली. हें कार्यावळीत गोंयचें लोक कवी मनोहरराय सरदेसाय हाणी बरयील्ल्यो कविता आनी गीतां सादर जातली.                   

कोकणी भाशा मंडळ, गोंय हे संस्थेचे वतीन ‘ लोककवी मनोहरराय सरदेसाय.. एक याद!’ हें शीर्षकांखालां हो कार्यक्रम मडगाव हांगा गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेच्या सभाघरात सांजेच्या ५ वरांचेर सादर जातलो.

गोंयचे प्रतिभावंत आनी नामनेचें कवी मनोहरराय सरदेसाय हांचो कोकणी साहित्यातलो वावर, तांच्यो काव्यरचना आनी जिवीत तशेच तांचे यादस्तीक लागून जावपी हो कार्यक्रम जातलो. हो कार्यक्रम प्रेक्षकांचे फुडल्यान सरदेसाय हाणी केल्ल्यो बहारदार काव्यरचना आनी गीतांचो एक संगीतमय झेलो प्रेक्षकांफुडल्यान दवरतलो.

गोंयचें नामनेचे गायक कलाकार गौतमी हेदे बांबोळकार, अक्षय नायक आनी लक्ष्मण नायक हें गायक हे नात्यान तर नामनेचे नाटय कलाकार तशेच सूत्रनिवेदक अनंत अग्नी आनी मानसी च्यारी हें निवेदक हें निवेदक हे नात्यान कार्यावळीत वाटेकार जातले.

” मेळयां यादी जागोवपाक सर्जनाच्या ह्या शिल्पकाराच्यो!” अशे उतरांनी कोकणी भाशा मंडळाकडल्यान समेस्त काव्य आनी संगीत मोगी गोंयकारांक हें कार्यावळीत हाजीर रावपाचें आवाहन केल्ले आसा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here