राजकारण, शिक्षण आनी समाजीक विकासाचे वाटेर वचपी बायलांनी डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी हांची घेवची देख: रत्नमाला दिवकार

0

भारतांत राजकारण, शिक्षण आनी समाजीक विकासाचे वाटेर वचपी बायलांनी डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी हांची देख घेवंक जाय. डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी हिणें बायलांक राजकारणांत संद दिल्यार तीं कशी तळमळीन आनी कापाजदादीन समाजा खातीर वावुरपाक शकतात हें आपले जिणेंतलें वावरांतल्यान सिद्द केलां अशें मत साहित्यीक आनी शिक्षक रत्नमाला दिवकार हांणी उकतायलें.

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयच्या चित्रंगी व्यासपिठा अंतर्गत हालींच आयोजीत कार्यावळींत ती उलयली. डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी हांचे जल्मतिथी निमतान मंडळान “बायलां खातीर राजकी आनी समाज बदलाची बुन्याद घालपी डॉ. मुथ्थुलक्ष्मी रेड्डी” ह्या विशयाचेर ऑनलायन कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. मंडळ चित्रंगी व्यासपिठा अंतर्गत बायलांच्या समाजीक प्रस्नांचेर आनी विकासा संदर्भांत कार्यावळी घडोवन हाडटा.

आयजूय राजकारणांत बायलांक फावो तशें स्थान ना. बायलांक राजकारण कळना अशी रुढीबद्द मानसीकताय आसा. देखून आयच्या समाजांत डॉ. रेड्डी हांची देख घेवन बायलांनी सगळ्याच मळांचेर फुडें सरप गरजेचें आसा.

डॉ. रेड्डी ही भारतांतल्या कांय बायल सर्जना पैकीं पयली. तिणें कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्युटाची स्थापना केल्या आनी चली भुरग्यां खातीर “अव्वय होम” स्थापन केलें. तशेंच तीं राजकारणांत आपलें नांव गाजोवपी भारतांतलीं कांय पयल्या बायलां पैकीं एक. डॉ. रेड्डी हिणें आपल्या आयुश्याक आनी आपल्या कुटुंबाक देशाचे भलायकेचे दिशेन वचपाक पालव दिलो. डॉ. रेड्डी सयत भारताच्या इतिहासांतल्या वा महाकाव्यांतल्या बायलांची देख घेवन आयज बायलांनी समाजीक विकासाचे वाटेर फुडें सरूंक जाय, असो विचार रत्नमाला दिवकार हिणें मांडलो.

कार्यावळीचें संयोजन प्राची प्रभावळकर वर्दे आनी गौरवी केणी खंवटे हांणी केलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here