लोकांक समजूंक जाय म्हूण लेखकान आपली अभिव्यक्ती पातळ करची न्हय: माधव बोरकार

0

दर एक कविता वा साहित्यकृती आपलें नशीब घेवन येता. कवितेची भास कवितेच्या प्रवासा बरोबर वाडत वता. लोकांक समजूंक जाय म्हूण लेखकान आपली अभिव्यक्ती पातळ करची न्हय. ती आयज समजली ना जाल्यार फाल्यां वाचकाक समजतली अशें मत जेश्ठ साहित्यकार माधव बोरकार हांणी व्यक्त केलें.

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान संवसारीक मायभास दिसा निमतान ‘भास-संवाद’ हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हें कार्यावळींत ते उलयताले. अंदूं हे कार्यावळींत मंडळान नामनेचे साहित्यकार भौ. माधव बोरकार आनी भौ. मेल्विन रॉड्रिगीश हांचे कडेन भास-संवाद घडोवन हाडलो. फादर आग्नेल महाविद्यालयाच्या जोडपालवान ही कार्यावळ जाली. मुलाखत तरणाटी लेखक ममता वेर्लेकार आनी आकाश गांवकार हांणी घेतली.

प्रत्येक कवितेंत लेखकाचो अणभव गोठेल्लो आसता, तो काळाप्रमाण भायर येता. कविता फेशन म्हूण बरोवची न्हय. तातूंत सामाजीक विशय येवचे मात ती कविता कलात्मक पातळेर कितली वता हेंय महत्वाचें. ती काळाभायली जावंक फावना अशें मत बोरकार हांणी मुखार उलयतना उक्तायलें.

फेसबुकाचेर लायक मेळ्ळे म्हूण कविता श्रेश्ठ जायना. ते लायक फकत दुसर्‍याक बरें दिसचे म्हूण आसतात. कविता ताचे पलतडीन वचून बरोवंक जाय. आपूण कविता बरयतना ती कोणाक आवडटली वा कोण तोखेतलो म्हूण बरयना. म्हाका जेन्ना खंयचीय गजाल अस्वस्थ करता तेन्ना ती कवितेच्या रुपान भायर सरता. आयच्या काळांतल्या प्रस्नांक जाप दिवपाक आपूण बरयतां अशें मत जेश्ठ साहित्यकार मेल्विन रॉड्रिगीस हांणी मांडले.

भारता भायर गल्फ सारकेल्ल्या प्रदेशांत वचून लेगीत आपणे कोंकणीक सोडले ना. थंयूय आपूण कोंकणीची सेवा करीत रावलो आनी मागीर बरो पगार आसून लेगीत परत भारतांत आयलो कारण आपल्याक कोंकणी खातीर वावुरचें आशिल्लें. कविता ट्रस्टाची स्थापना गल्फांतच जाली आनी आयज कविते खातीर हो ट्रस्ट भारतांत वावुरता अशें तांणी सांगले.

साहित्या सांगाता आनी आमच्या पर्यावरणाचीय राखण करप गरजेचें. ह्यो गजाली एकामेकांचेर अवलंबून आसात. आमचें पर्यावरण आनी सैम ना जालो जाल्यार मागीर साहित्यय उरचें ना अशें मत तांणी व्यक्त केलें.

कोंकणी साहित्याची समिक्षा जावंकूच जाय मात ती समिक्षा पचोवपाची तांक आमच्या लेखकां मदीं आसा कांय कितें असो प्रस्न ह्या दोनूय जेश्ठ साहित्यकारांनी मांडलो.

हे कार्यावळीक गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांतले तशेंच गोंय विद्यापिठाचे विद्यार्थी उपस्थीत आशिल्ले. सुरवातीक फादर आग्नेल महाविद्यालयाचे प्राचार्य फा. डॉ. फ्रेड्रीक रॉड्रिगीश हांणी येवकार दिलो जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी प्रास्तावीक उलोवप केलें. ह्या वेळार महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागाच्यो मुखेली राजश्री सैल हजर आशिल्ल्यो. मंडळाची जोड सचीव डॉ. वेदिका वाळके हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन गौरांग भांडिये हांणी केलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here