व्हडलें घर हे कादंबरेंतल्यान कोंकणी इतिहासीक साहित्याच्या नव्या पर्वाची सुरवात: डॉ. भूषण भावे

0

ज्येश्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रे हांचे व्हडलें घर हे कादंबरेंतल्यान, कोंकणी इतिहासीक साहित्याच्या नव्या पर्वाची सुरवात जाल्या. इतिहास समजप गरजेचें आसा, आनी जे मनीस इतिहास समजतात तेंच आपलें भविश्य घडोवपाक शकतात. हें सत्य आमचें मुखार हाडिल्ले खातीर ज्येश्ठ लेखक भौ. उदय भेंब्रे हांची तोखणाय करया, अभिनंदन करया आनी तांच्या हातांतल्यान आनिकूय बरें साहित्य घडून येवचें अशी आस्त बाळगुया, अशें मत प्राचार्य डाॅ. भूषण भावे हांणी उक्तायलें.

कोंकणी भाशा मंडळान 21 जूनाक, कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत आयोजीत केल्ले “ज्येश्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रे हांचे व्हडलें घर कादंबरेचेर चर्चा” कार्यावळींत प्राचार्य डाॅ. भूषण भावे मुखेल उलोवपी म्हणून उलयताले. हे कार्यावळींत सहाय्यक प्राध्यापक सिल्वेस्टर वाज, विद्यार्थी सनिशा फळदेसाय आनी विद्यार्थी स्नेहा साळगांवकार हांणी आपलीं मतां मांडलीं.

उदयबाब भेंब्रे हांणी कादंबरेन आपलो इतिहासीक समतोल खंयच इबाडूंक दिवंक ना, कादंबरेंत लेखकान रंजकतायेकूय बाधा हाडूंक ना आनी इतिहासाकूय वेर वचपाक दिवंक ना. इंक्विजिशनाच्या काळाचें वर्णन लेखकान तठस्थपणान केलां अशें डाॅ. भावे हांणी सांगलें.

जी समाजीक विशमताय दिश्टी पडटा ती हे कादंबरेंत मांडपाचो यत्न लेखकान केला अशें सिलवेस्टर वाज हांणी सांगलें. इंक्विजिशन ह्या शब्दाचो उल्लेख चड जायना आनी गोंयच्या इतिहासांतल्या ह्या म्हत्वपूर्ण भागाचेर चर्चा जावंक जाय. ही कथा दर एका गोंयकाराची उ कसा. आमचें पुर्वज आपलो गांव, आपलें नांव आनी अस्तित्व राखपाक त्या वेळार झुजले म्हणून आज आमी आसात अशें मत सनिशा फळदेसाय हांणी कार्यावळींत मांडलें. आमचें ह्या सुंदर भुंयेन इतले त्रास कशे सोंसले हें चिंतुनूच काळीज पिंजिल्ले वरी जाता अशें सनिशा फळदेसाय हांणी मुखार म्हणलें.

कादंबरेची भास सरळ आनी सुटसुटीत, सगळ्यांक समजुपा सारकी, आनी कांय उतरांतल्यान पुर्तुगेज भाशेचो प्रभावूय कादंबरेच्या लिखाणांत दिसता अशें स्नेहा साळगांवकार हांणी सांगलें. कार्यावळीचें संयोजन ऐश्वर्या भरत नायर आनी गौरवी केणी खंवटे हांणी केलें.

कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 7 जुलय 2021 दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. हे कार्यावळींत ज्येश्ठ साहित्यीक सर्गेस्त माधवी सरदेसाय हांच्या साहित्याचेर चर्चा जातली. साहित्यीक, अनुवादक आनी कोशकार भौ. मुकेश थळी हे मुखेल उलोवप करतले जाल्यार प्रा. नरेश नायक आनी प्रा. उर्वशी नायक ही माधवी सरदेसाय हांच्या पुस्तकांचेर आपले विचार मांडटलीं. हे कार्यावळीचें संयोजन किरण पालकार आनी उचीता शेटये करतलीं. कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीचेर थेट वितरायतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here