सर्गेस्त माधवी सरदेसाय हांचे संशोधनात्मक लेख पुस्तक रुपांत उजवाडाक येवपाची गरज: मुकेश थळी

0

माधवी सरदेसाय हांचे कितलेशेच लेख जाग नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ले, त्या भाशाशास्त्रीय संशोधनात्मक लेखांचो पुस्तक रुपांतलो झेलो उजवाडावपाची गरज आसा. ताचो लाव विद्यार्थ्यांक उपाट पांवड्यार जातलो अशें साहित्यीक, नाटककार, कोशकार आनी अनुवादक मुकेश थळी हांणी सांगलें.

कोंकणी साहित्यीक, अनुवादक आनी भाशाशास्त्राच्यो प्राध्यापक माधवी सरदेसाय हांचे जयंती दिसा निमतान कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयच्या कोंकणी वाचन विश्वान माधवी सरदेसाय हांच्या साहित्याचेर व्हर्च्युअल पांवड्यारचर्चा घडोवन हाडली. ह्या वेळार मुकेश थळी हांचें मुखेल उलोवप जालें.

जाग नेमाळ्याची संपादक म्हूण माधवीबायक जो पुर्णत्वाचो आनी उत्कृश्तेचो ध्यास आशिल्लो ताचेर देखी दिवन तांणी उजवाड घालो. साहित्यीक म्हूण माधवीन बरयल्ले ‘म्हजो अकर्मक हांसो’ आनी ‘सुमंतमामा’ हे उंचा पांवड्याचे निबंद आसात अशें तांणी सांगलें. संशोधनात्मक पांवड्यार भाशाशास्त्रीय परिमाणांत माधवीन कोंकणी भाशेक एक घटमूट अधिश्ठान मेळोवन दिलें.

नमळाय, विनय, प्रामाणीकपण ह्या सभावांतल्या उपजत गोडसाणीक लागून माधवी हें एक वेगळेंच रसायनयुक्त व्यक्तिमत्व कोंकणीक उन्नत करपी थारलें अशें तांणी आर्गां ओंपून सांगलें. माधवीच्यो कोंकणी तळमळीच्यो, पुस्तक प्रसारा विशींच्यो, विद्यार्थीप्रियतेच्यो जायत्यो यादी तांणी काडल्यो.

सहाय्यक प्राध्यापक नरेश नायक आनी सहाय्यक प्राध्यापक उर्वशी हांचींय माधवी सरदेसाय हांच्या पुस्तकांचेर उलोवपां जालीं. उर्वशी नायक हांणी माधवीबायच्या लेखनांत तांचो अणभव कशेतरेनदिसून येता हाचेर भर दिली जाल्यार नरेश नायक हांणी तांच्या मंथन ह्या पुस्तकांतल्या लेखांक इतिहासीक नदरेन कशें म्हत्व आसा हे पटोवन दिलें.

सर्गेस्त डॉ. माधवी सरदेसाय ही कोंकणीखातीर पडिल्लें एक सपन, एक अभ्यासक जो निमणे स्वासामेरेन कोंकणी खातीर वावरीत रावलो अशें तांणी सांगलें. कार्यावळीचें संयोजन किरण पालकार आनी उचिता शेट्ये हांणी केलें.

कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 29 जुलयाक सांजेच्या 6.00 वरांचेर जातली. जेश्ठ कवी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकार हांच्या कविता झेल्यांचेर ह्या वेळार चर्चा जातली. जेश्ठ साहित्यीक माधव बोरकार हांचें मुखेल उलोवप जातलें. भौ. सानिका च्यारी आनी डॉ. रेश्मा खोलकार आपले विचार मांडटली. गौरांग भांडिये आनी दिप्ती काकोडकार कार्यावळीचें संयोजन करतलीं. ही कार्यावळ मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तशेंच कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीचेर लायव आसतली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here