केपें महाविद्यालयांत संशोधन प्रपत्र लेखन कार्यशाळा

0

महाविद्यालयीन कोंकणी शिक्षकां भितर आनी विद्यार्थ्यां भितर संशोधनवृत्ती निर्माण जावची आनी कोंकणींतल्यान संशोधन प्रपत्र बरोवपाचीं तंत्रां आनी पद्दतींची जाण जावची, तशेंच संशोधन, समिक्षण आनी आस्वादन हातूंतल्या वेगळेपणां विशीं माहिती मेळची ह्या उद्देशान कोंकणी विभाग आनी कोंकणी संशोधन केंद्र, सरकारी महाविद्यालय, केपें हांणी कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय हांच्या जोडपालवान ‘संशोधन प्रपत्र लेखन: तंत्र आनी पद्दती’ ह्या विशयाचेर एका दिसाचे कार्यशाळेचें आयोजन केलां.

ही कार्यशाळा शेनवार, 24 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा सकाळीं 09.00 ते सांजेच्या 4.30 मेरेन केपें महाविद्यालयाच्या अधिवेशन कक्षांत जातली. कार्यशाळेचें आयोजन ‘संशोधन प्रपत्र, समिक्षण आनी आस्वादन हातूंतलें वेगळेपण’: प्रो. डॉ. प्रकाश वजरीकार (पयलें सत्र), ‘साहित्य-नकल’ (Plagiarism) आनी ‘संदर्भ वळेरी’ (Citation): डॉ. पलिया पंडित (दुसरें सत्र) आनी ‘संशोधन प्रपत्र लेखन: तंत्र आनी पद्दती’: डॉ. भूषण भावे (तिसरें सत्र) अशा तीन सत्रांनी जातलें.

ही कार्यशाळा जैतीवंत करपा खातीर दर एका महाविद्यालयांतल्या कोंकणी विभागाच्या दोन शिक्षकांनी, कोंकणी विशयांत पीएच.डी रजिस्टर जाल्ल्या दोनूय कोंकणी संशोधन केंद्राच्या विद्यार्थ्यांनी आनी दोनाय एम. ए. कोंकणी विभागाच्या वेंचीक विद्यार्थ्यांनी मुजरत हाजीर रावचें. नांव नोंदणे खातीर http://forms.gle/SnUatusrZfnhaqvw7 ह्या संकेतथळार गुगल फोर्म भरून नांव नोंदणी करची. तशेंच कार्याशाळे विशींचे अदीक माहिती खातीर कोंकणी विभाग मुखेली प्रो. डॉ. राजय पवार (9860716071) आनी कार्यशाळा संयोजक सुशांत नायक (7887308776) हांचे कडेन संपर्क करचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here