कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत 22व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी 26 ऑगस्टाक

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 22व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची मुळावी फेरी अंदू 26 ऑगस्टाक जातली. सर्तीक मेळपी उपाट प्रतिसाद पळोवन आयोजकांनी फाटलीं कांय वर्सां जिल्लो पातळेचेर सर्तीचें आयोजन केलां. जिल्लो पातळेवेल्यो ह्यो फेरयो 03 सप्टेंबर सकाळच्या 9.00 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळात जातल्यो आनी ते उपरांत तेच दीस सांजे राज्य स्तरीय सर्त जातली.

केंद्रीय पांवंड्या वेली सर्त वट्ट 18 केंद्रांनी चलतली. बारा तालुक्यांत 12 आनी कुंकळ्ळी, बार्देस, फोंडें, तिसवाडी आनी मडगांव मेळून वट्ट 18 केंद्रांचेर ही सर्त जातली. साश्टी आनी केपें तालुक्यांतल्या कांय विद्यालयांचो आसपाव कुंकळ्ळी केंद्राचेर केला. वट्ट 160 वयर परिक्षक आनी 300 वयर आपवावुरपी ही सर्त येसस्वी करपाक वावुरतले अशें आयोजकांनी कळयलां. आयोजकांनी हालींच शिक्षक, परिक्षक तशेंच तालुका संयोजकां खातीर खासा कार्यशाळा घडोवन हाडून हे सर्ती फाटलो हेत तशेंच सर्तीचे नेम तांचे मेरेन पावयल्यात.

ही कथामाळ पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी व आठवी ते धावी अशा तीन गटांनी आयोजीत जातली. सगळ्या सर्तकांक प्रशस्तीपत्रकां आनी केंद्रावेल्या जैतीवंतांक पुस्तक रुपान इनामां भेटयतले. ही सर्त पयलीं शाळेंत घेवची ह्या मंडळाच्या उल्याक साबार शाळांनी उस्फूर्त प्रतिसाद दिला. शालेय पातळेवेल्या विजेत्यांक शाळांनी केंद्र पातळेचेर धाडचें अशें मंडळाचें मत आसा आनी शालेय पातळेवेल्या ह्या सर्तकांकय मंडळ प्रशस्तीपत्रकां भेटयतलें.

केंद्रीय पांवंड्यार जावपी सर्तींत दर एका गटांतल्यान जर पंदरा मेरेन सर्तक वांटेकार जाले जाल्यार तांच्यांतल्यान दोन जैतीवंत आनी मागीरच्या प्रत्येक पंदरा सर्तकां फाटल्यान आनीक एक जैतीवंत वेंचून काडटले असो नेम आसलो तरीय कितले सर्तक निमण्या पातळेचेर वेंचून काडचे हाचे पुराय स्वातंत्र्य आयोजकांनी परिक्षकांक दिला. 

ह्या कथाकथान सर्ती संबंदीची सगळी म्हायती आनी नेम गोंयांतल्या सगळ्या मुळावे आनी माध्यमीक शाळांनी पावयल्यात. अदीक माहिती खातीर, सर्तीचे संयोजक पलाश अग्नी हांकां 7350426399 ह्या क्रमांकाचेर वा सह-संयोजक शलाका देसाय हांकां 9049750869 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

सर्तीचे सविस्तर वेळापत्रक फुडें दिल्लें प्रमाण-

क्रकेंद्रतारीकवेळस्थळसंलग्न संस्था
 धारबांदोडा  26/08/20239.00सरकारी प्राथमिक शाळा, तामसोडाश्री. कामाक्षी आई स्पोर्टस अँड कल्चरल क्लब
 सांगे26/08/20239.00मिरेक्लस हाय स्कूल, सांगेंसम्राट क्लब, कुडचडें
 काणकोण26/08/20239.00श्रध्दानंद विद्यालय, काणकोणआविश्कार, काणकोण
 फोंडे 126/08/20232.00जि व्ही एम्स् प्राथमीक विद्यालय, फोंडेंपी. ई. एस शिक्षणीक महाविद्यालय, फोंडे आनी युवा कला मोगी
 फोंडे 226/08/20232.00जि व्ही एम्स् प्राथमीक विद्यालय, फोंडेंकटमगाळ दादा पंगड, फोंडें आनी सावय वेरेंचो सख्याहरी, सावय वेरें
 कुंकळी26/08/20232.00सी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळेसी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळे
 केपें26/08/20232.00सर्वोदया स्कुल, कुडचडेंसरकारी म्हाविद्यालय, केपें
 सत्तरी26/08/20239.00सरकारी विद्यालय, वाळपयसाहित्य मंथन, सत्तरी आनी सरकारी महाविद्यालय, सांखळी
 मडगांव 126/08/20239.00कोंकणी भाशा मंडळ, मडगांवरोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट
 मडगांव 226/08/20239.00कोंकणी भाशा मंडळ, मडगांवरोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट
 मुरगांव26/08/20232.00सँट अँन्ड्र्यु हाय स्कूल, वास्कोआघाज- रायजींग ऑफ युथ
 दिवचल26/08/20232.00सरकारी माध्यमीक शाळा, दिवचलदिवचल कोंकणी सेवा केंद्र आनी झांटये महाविद्यालय, दिवचल
 पेडणें26/08/20239.00ए.डी.ई.आय कार्यालय, पेडणेंसंत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय, पेडणें आनी आमी पेडणेकार, पेडणें
 तिसवाडी 126/08/20232.00बाल भवन, पणजीगोंय विद्यापीठ, ताळगांव
 तिसवाडी 226/08/20232.00बाल भवन, पणजीधेंपे महाविद्यालय, पणजी
 म्हापशें 126/08/20232.00सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशेंसँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशें
 म्हापशें 226/08/20232.00सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशेंसँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशें
 म्हापशें 326/08/20232.00सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशेंडी. एम. सी महाविद्यालय, आसगांव

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here