कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां कोंकणी भाशा मंडळाची आर्गां

0

कोंकणी म्हालगडो नारायण मावजो हांकां 6 फेब्रुवारी 2023 दिसा मरण आयलें. कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आर्गां ओंपल्यांत.

नारायण मावजो हांणी सदांकाळ गोंय आनी कोंकणीची निसुवार्थपणान सेवा केली. मोन्यांनी काम करीत रावप हो तांचो सभाव गूण. साबार संस्था आनी व्यक्तींक तांणी आयज मेरेन वेगवेगळे तरेन मदत केल्या. पूण ताचो पत्तो तांणी कोणाक लागूंक दिलो ना. कोंकणी भाशा मंडळाचे ते आदले भांडारी आशिल्ले. मंडळाच्या बुनयादीच्या वावरांत तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा.

1979 वर्सा सुरू केल्ल्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळेचे ते एक संस्थापक आशिल्ले. ही शाळा सुरू करपाक कोंकणी भाशा मंडळान उदय भेंब्रे हांच्या अध्यक्षते खाला फुडाकार घेतलो तेन्ना ज्या कांय लोकांनी खांद मारलो तातूंत मुखार आशिल्ले ते नारायण मावजो.

शाळा सुरू करपाच्या विशयांत कितें करचें, कशें करचें हो विचार मंडळांत आनी वावुरप्यां मदीं चलतालो. इतल्यांत मठग्रामस्थ हिंदुसभा कोंबांत चलयताली ती माँटेसरी शाळा बंद करपाचो विचार सभा करता अशें मंडळाक समजलें. नारायण मावजो हांचो आनी हेरांचो ह्या सभे कडेन संबंद आसलो. ती शाळा मंडळान चलोवंक मेळत कांय म्हूण यत्न जाले आनी नारायण मावजो सारकिल्यांच्या यत्नांक फळ येवन विद्याभुवन कोंकणी शाळेक सुरवात जाली.

शाळेक सरकारी अनुदान मेळनाशिल्लें. गरज भागोवपाक मंडळाक पयसो उबारचो पडटालो. विद्यार्थ्यांक येवपा-वचपाची वेवस्था जाय आशिल्ली. पूण तशी वेवस्था मंडळाक परवड नाशिल्ली. अशा वेळार नारायण मावजो आनी हेर कोंकणी कार्यकर्ते फुडें सरले आनी तांणी आपणाल्या खर्चान एक टॅम्पो घेवन तो विद्यार्थ्यांक हाड-व्हर करपाक वापरपाची वेवस्था केली. कोंकणी माध्यमाची शाळा चलची ह्या एकमेव हावेसान ज्या वावुरप्यांनी मोटें योगदान दिलें तातूंतले नारायण मावजो हे एक आशिल्ले.

मावजो हांणी आपल्या पुराय आयुश्यांत फकत गोंय सरकाराच्या राज्यभाशा संचालनालयाचो ज्ञानपीठकार रवीन्द्र केळेकार कोंकणी भाशा पुरस्कार स्विकारलो. मात पुरस्काराची रक्कम बँकेत जमा जावचेय आदीं ही रक्कम देणगी म्हूण कोंकणी संस्थांक दिवन मेकळो जालो. तांकां विचारिल्लेय फावट तांणी हेर सगळे तरेचे पुरस्कार न्हयकारले. मात आपूण वेगवेगळे तरेन कोंकणी संस्थांक आनी व्यक्तींक आदार दीत रावले.

नारायण मावजो हे कोंकणी भाशा मंडळाचे आदार स्तंभ आशिल्ले. मंडळाचेर आनी मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळा आनी रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर ह्या दोनय शाळांचेर तांचें सदांच बारीक लक्ष आसतालें. मंडळाच्या वावरांत तांणी निमाणे मेरेन जमता तसो आदार दिलो. तांच्या मरणान आयज कोंकणी चळवळीन एक निसुवार्थी कार्यकर्तो वगडायला आनी मंडळान आपलो एक व्हड आदार. आमच्या सारकिल्या तरणाट्यांक सदांच स्फूर्त आनी उर्बा दिवपी हें व्यक्तीमत्व. तांचो आदर्श दोळ्यां मुखार दवरून मंडळ आपलो वावर मुखार व्हरतलें, अशें मंडळाच्या वतीन उजवडायिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी म्हणलां.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here