जिवितांतल्या मुल्यांचें कलात्मक प्रगटण हें सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार हांच्या काव्याचें खाशेलपण: नुतन साखरदांडे

0

जेश्ठ कोंकणी कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार हांच्या कवितांनी प्रतिमा आनी प्रतिकांचो अचूक वापर, भाव भावनांचें संयमी आनी सुचक रितीन आविश्करण जाल्लें दिसता. जिवितांतल्या चिरंतन आनी शाश्वत मुल्यांचें कलात्मक प्रगटण हें तांच्या काव्याचें खाशेलपण. स्वता वांगडाच ह्या समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांच्या मनाचो थाव घेतना मनीसपण सोदपी तांच्यो कविता, अशें मत जेश्ठ कवी नुतन साखरदांडे हांणी उक्तायलें.

कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत हालींच घडोवन हाडिल्ले ‘जेश्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार, हांच्या कवितांचेर चर्चा’ हे कार्यावळींत मुखेल उलोवपी म्हूण नुतन साखरदांडे उलयल्यो.

प्रकाशबाब पाडगांवकार हांच्यो कविता सामक्यो साद्यो आनी सरळ आसात, वाचकांक विचार करूंक लावपी. तांच्यो कविता चिरंतनाचो सोद घेतना दिसतात, ते भायर भेद-भाव आनी ऊच-निच ते मानिनात, अशें मत तांणी फुडें उलयतना उक्तायलें.

शिक्षक आनी लेखक कात्यायनी घाटवळ हांणी जेश्ठ कवी सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकार ‘सर्ग घडपाक धर्तरेचो’ ह्या पुस्तकाचेर उलोवप केलें. स. प्रकाश पाडगांवकार हांच्यो कविता कश्यो अभ्यासपूर्ण आसात ताचेर तांणी उजवाड घालो. विद्यार्थी दक्षिता साळगांवकार, हांणी ‘व्हावती न्हय काळाची’ ह्या पुस्तकाचेर उलोवप केलें. पाडगांवकार हे तत्वगिन्यानाची बसका आशिल्ले संवेदनशील कवी. तांच्यो कविता पिळग्यान पिळग्यांचेर प्रभाव घालपी आसात अशें मत, ताणे ह्या वेळार उलयतना मांडलें. विद्यार्थी उचिता शेटये हांणी ‘वास्कोयन’ ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडले. सैमाचो इबाड करनासतना उद्देगीकरण करपाची गरज कवी ह्या पुस्तकांतल्यान उक्तायता अशें तांणी सांगलें.

हे कार्यावळींत साहित्यीक, शिक्षक, वाचक, विद्यार्थी आनी हेर साहित्य मोगी ऑनलायन माध्यमांतल्यान जोडिल्ले. कार्यावळीचें संयोजन रिया कुडाळकार आनी खुशी प्रभुदेसाय हांणी केलें.

कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ 7 जुलय 2021 हे दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. हे कार्यावळींत जेश्ठ साहित्यीक स. माधवी सरदेसाय हांच्या साहित्याचेर चर्चा जातली. साहित्यीक, अनुवादक आनी कोशकार भौ. मुकेश थळी हे मुखेल उलोवप करतले जाल्यार प्रा. नरेश नायक आनी प्रा. उर्वशी नायक ही स. माधवी सरदेसाय हांच्या पुस्तकांचेर आपले विचार मांडटली. ह्या कार्यावळीचें संयोजन भौ. किरण पालकार आनी भौ. उचीता शेटये करतलीं. कार्यावळ कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आनी कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीचेर थेट वितरायतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here