पणजे 20 मार्च ह्या दिसा ‘सैनिक’ पुस्तकाचें प्रकाशन

0

पणजीः मराठी भाशेंतलें ‘सैनिक’ हें पुस्तक आतां कोकणी भाशेंत गोंयकारांच्या भेटेक येता. लेखिका आणि भाशांतरकार सुनेत्रा जोग हांणीं अणकार केल्ल्या ‘सैनिक’ ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन 20 मार्च 2021 ह्या दिसा सांजेच्या 4.30 वरांचेर पणजेच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या मल्टीपर्पज सभाघरांत जातलें. हें पुस्तक संजना पब्लिकेशन्स हांणीं उजवाडाक हाडलां. ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन करपाखातीर एका कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हणून सौ. अनुराधा प्रभुदेसाई तशेंच मानाची सोयरी म्हणून लेखिका सौ. शेफाली वैद्य हांची विशेश उपस्थिती आसतली.

मूळ मराठींत आशिल्ल्या ‘सैनिक’ ह्या पुस्तकाचें लेखन सौ. अनुराधा प्रभुदेसाई हांणीं केलां. ‘सैनिक’ ह्या पुस्तकांतल्यान तांणीं झुजामळा वयलो अणभव दरेका नागरिकाक दिवपाचो यत्न केला. ह्या पुस्तकांतल्यान तांणीं सैनिक आनी भारतीय नागरिकांक लागीं हाडपाचें काम केलां. अनुराधा प्रभुदेसाई म्हणटात, आमी हांगा सुरक्षीत आसात, कारण आमचे सैनिक रात दिस आमच्या देशाच्या रक्षणाखातीर थंय आसतात. आमच्या फाल्यां खातीर ते आपलो आज दितात. लेखिका आनी भाशांतरकार सुनेत्रा जोग हांणीं उत्कृष्ट पद्धतीन ह्या पुस्तकाचो कोंकणी अणकार केला. देशाच्या आनी आमच्या सुरक्षितताये खातीर रातदीस जो सैनिक शीमेचेर दोळ्यांत तेल घालून आसता ताचें कुटुंब, ताची खडतर जीण समजून घेवपा खातीर, दरेकल्यान वाचचें, संग्रहांत दवरचें अशें हें पुस्तक आसा.

कोविड-19 संबंदान सगळी जतनाय घेवन आयोजकांनी पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याचें आयोजन केलां. तरीं कार्यावळीक येवपी लोकांनी मास्क वापरचे, अशी विनंती आयोजकांनी केल्या. 

टीपः सुरक्षेच्या कारणाक लागून ही कार्यावळ फकत निमंत्रितां खातीर आसतली. उपकार करून येतना निमंत्रण पत्रिका हाडची.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here