पुंडलीक नायक हे कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपी एक अश्टतासांचे भारतीय साहित्यीक : श्रीधर कामत बांबोळकार

0

पुंडलीक नायक हे कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपी एक अश्टतासांचे भारतीय साहित्यीक. कादंबरी, गितां, कविता, बाल नाट्यां, नभोनाट्यां, रस्तो नाट्य, एकांकी, एकपात्री अशे साहित्याचे सगळेच प्रकार केळोवपी प्रतिभावंत म्हळ्यार पुंडलीक नायक जांणी साहित्य क्षेत्रांत आनी खास करून नाट्य क्षेत्रांत आपलें नांव कोत्रायलां, जें अनंत काळ मेरेन भारतीय तशेंच वैश्वीक क्षेत्रांत अज्रंवर उरतलें अशें मत श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी उक्तायलें. 

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आपल्या कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत हालींच घडोवन हाडिल्ल्या जेश्ठ साहित्यीक पुंडलीक नायक हांच्या नाटकांचेर चर्चा कार्यावळींत मुखेल उलोवपी म्हणून ते उलयताले.

जेश्ठ साहित्यीक पुंडलीक नायक हांच्या नाटकांचेर चर्चा

पुंडलीक नायक हांच्या नाटकांचे विशय आनी आशय मांडटनाच तातूंतलीं वैशिश्ट्यां आनी सुप्त संदर्भांचेर तांणी भाश्य केलें. तशेंच लेखकाची बरोवपाची आनी नियाळपाची सूक्ष्म नदर, प्रयोगशील वृत्ती तांणी देखी सयत स्पश्ट केली. ह्या वेळार तीन युवा साहित्यिकांनी पुंडलीक नायक हांच्या नाटकांचेर अभ्यासपूर्ण उलोवपां केलीं.

नाटककार आनी नाटक निर्मातो राजदीप नायक हांणी ‘कांसुलो’ ह्या नाटकाचेर आपले विचार मांडले. खाशेले शैलींतल्या सादरीकरणा वांगडा तांणी वेगवेगळे संदर्भ दिवन आपले अणभव व्यक्त केले. युवा लेखक आनी नाटककार गौतम गावडे हांणी ‘श्री विचित्राची जात्रा’ ह्या नाटकाक धरून आपले विचार मांडले. विशयाचें वेगळेपण, आशय आनी तंत्र, समाज, भास, वातावरण आदी घटकांचेर तांणी उजवाड घातलो. जाल्यार युवा लेखिका दिप्ती काकोडकार हांणी ‘चैतन्याक मठ ना’ ह्या नाटकाचेर आपलें मत परगटायलें. नाटकांतले तरेकवार गूण सामकारा हाडून नाटकांत चित्रायल्ले प्रसंग, नातें, समाज हाका धरून ताचें सादरीकरण जालें.
साहित्यीक, वाचक,  शिक्षक, विद्यार्थी धरून 150 परस चड लोक हे कार्यावळीक जोडून आशिल्ले. कार्यावळ फेसबूकाचेर थेट वितरायल्ली. हे कार्यावळीचें संयोजन समिक्षा पै धुंगट आनी खुशी प्रभुदेसाय हांणी केलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here