रेजीनाल्ड फेर्नांडीस हांणी रोमांशी वरवीं कोंकणीची गिरेस्तकाय वाडयली: कोंकणी कवियत्री ग्वादालूप डायस

0

‘द किंग ऑफ कोंकणी फिक्शन’ म्हणून वळखतात ते रेजीनाल्ड फेर्नांडीस हांणी आपले जिणेचीं 60 वयर वर्सां कोंकणी संगीत, संस्कृती आनी साहित्याक भेटयलीं. ‘लिंडोर्फ’ धरून ‘पेरदिदा’ मेरेन सुमार 190 रोमांशी वरवीं कोंकणीच्या मळार तांणी उजवाडाचीं नखेत्रां पेटयलीं. रेजीनाल्डबाबान आपल्या वाचप्यांक भुरळ घालपी शैलींतल्यान आनी रोमांचक दिश्टाव्यांतल्यान 190 वयर रोमांशी रचल्यो आनी कोंकणीची गिरेस्तकाय वाडयली, अशें कोंकणी कवियत्री ग्वादालूप डायस हांणी म्हणलें. कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वा खाला रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांच्या रोमांशींचेर चर्चा हे कार्यावळींत ती मुखेल उलोवपी ह्या नात्यान उलयताली.

रेजीनाल्डबाबाक खूब पयलीं मान सन्मान मेळपाक जाय आशिल्लो पूण तांणी आपलें साहित्य बरोवपाक रोमी लिपयेचो आदार घेतलो आनी घडये हे खातीर तांचें साहित्य लिपून उरलें, अशें मत ग्वादालूप डायस हांणी फुडें उलयतना मांडलें. तांच्या खूबश्या रोमांशींचेर तांणी उजवाड घालो.

ह्या वेळार थोमस स्टिफन्स केंद्राचे संचालक फा. जुझे सिल्वेरा एस.जे, शिक्षक अभिजीत पागी आनी विद्यार्थी जेनीस फेर्नांडीस हांणी रेजीनाल्ड फेर्नांडीस हांच्या वेगवेगळ्या रोमांशींचेर उलोवप केलें.

कार्यावळीचें संयोजन खुशी प्रभुदेसाय आनी रिया बेंगलोरकार हांणी केलें. ही कार्यावळ कोंकणी वाचन विश्वाच्या फेसबूक पेजीचेर तशेंच मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लायव आशिल्ली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here