वयाच्या 82 वर्सांचेर गावणेकार हांचो वाल्मिकी रामायणाचो अणकार हो साहित्यीक दायजाची आनी कोंकणी भाशेची असाधारण सेवाः उदय भेंब्रे

0

मनशाच्या कर्तुत्वाक पिरायेची शीम नासता. माणिकराव गावणेकार हांणी वयाचीं 82 वर्सां पूर्ण जातकूच वाल्मिकीचें रामायण कोंकणींत हाडपाचो संकल्प केलो, तो आत्मविस्वासान फुडें व्हेलो आनी निर्धारान पूर्ण केलो. वयाच्या 80 आनी 90 वर्सां मदीं सुमार 2500 पानांच्या अणकाराचो ग्रंथ तयार करप आनी तो जाण्टेपणांतल्यो भलायकेच्यो सगल्यो अडचणी हुपून करप ही आमच्या साहित्यीक दायजाची आनी कोंकणी भाशेची असाधारण आनी खूब म्हत्वाची सेवा अशें जेश्ठ साहित्यीक आनी कोंकणी म्हालगडो उदय भेंब्रे हांणी म्हणलें.

जेश्ठ साहित्यीक माणिकराव गावणेकार हांणी अणकारीत केल्ल्या वाल्मिकी रामायणाच्या खंड 1 ते 3 ह्या पुस्तकांच्या विमोचन सुवाळ्या वेळार भेंब्रे उलयताले.

16व्या शेंकड्याच्या पयल्या अर्दांत कृष्णदास शामा ह्या पयल्या गोंयकार लेखकान ही परंपरा सुरू केल्ली. ताणें काणयांच्या रुपान रामायणाची कथा सांगिल्ली. आधुनीक भारतीय भाशां मदलें तें पयलें गद्य. त्या काळांतले प्रमाण कोंकणींत बरयल्लें. मागीर विसाव्या शेंकड्याच्या आरंभाक कोंकणींतली पयली स्त्री लेखिका, कोचीची कमलाम्माल हिणें रघुरामायण बरयलें. रघुवंशाची कथा, रामचरितमानस हीं कोंकणींत आयलीं. पूण पुराय वाल्मिकी रामायणाचो अणकार नाशिल्लो. गावणेकार हांच्या निर्धारान तो जालो. तो उजवाडाक येता हो कोंकणी साहित्याच्या मळार इतिहासीक दीस. ह्या दिसा गावणेकार हांकां आमचो साश्टांग नमस्कार फावो जाता अशें भेंब्रे हांणी फुडें उलयतना सांगलें.

रामायण आनी महाभारत ह्यो साहित्य-संस्कृतीच्यो मोट्यो खणी. तांणी सगल्या प्रकारांतलें भारतीय साहित्य समृध्द केलां. शेंकड्यांनी आनी घडये हजारांनी कविता, कथा, नाटकां, कादंबर्‍यो, चिकित्सा आनी संशोधनाचे ग्रंथ, प्रबंध हांकां जल्म दिला. कोंकणी साहित्याच्या मळार आतां संस्कृत भास कळना म्हूण फाटीं रावपाची गरज ना. हेर भाशांचेर आदारून रावपाचीय गरज ना. वाल्मिकेचे प्रतिभेक गावणेकार हांणी जें कोंकणी रूप दिलां तें कोंकणी साहित्याचो आनीक एक माटोव गोमट्या फळांनी सजयतलो अशी आस्त धरूंयेता अशें भेंब्रे हांणी म्हणलें.

रामायण, महाभारत सारकेल्ल्या ग्रंथांक धार्मीक रंग दिला मात ते सांस्कृतीक ग्रंथ. मनीस जिणेचो हारसो तातूंत दिसता आनी ते खातीर ते सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय अशें जेश्ठ कोंकणी फुडारी नागेश करमली हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हणलें. रामायण बशेन रोखडेंच पुराय महाभारतय कोंकणीत अणकारीत जावचें अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली.

ह्या वेळार तरणाटे फुडारी रुपेश शिंक्रे हजर आशिल्लें. तांणी गावणेकार हांच्या व्यक्तित्वाचेर उजवाड घालतनाच तांचे सांगातान आशिल्ल्यो आपल्यो यादी सांगल्यो. सुरवातीक संजना पब्लिकेशनाचे संस्थापक दिनेश मणेरकार हांणी येवकार दिलो जाल्यार अमोघ बुडकूले हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. सौरभी बुडकूले हांणी माणिकराव गावणेकार हांचें मनोगत वाचून दाखयलें. अन्वेषा सिंगबाळ हांणी सुत्रसंचालन केलें. ह्या वेळार डॉ. पुर्णानंद च्यारी, दर्शन लोलयेंकार, सुरेश बोरकार, ह्रिशीकेश आठवले तशेंच प्रकाशनाक हजर आशिल्ले मानेस्तांचो भोवमान जालो.

ही कार्यावळ 15 ऑगस्ट हे दिसा सांजेच्या 6 वरांचेर अभिनव क्रिएशन्ज हांच्या https://www.facebook.com/AbhinavCreationzGoa/ ह्या फेसबुक पेजीचेर दाखयतले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here