शणै गोंयबाब कथामाळेंत अवनी गावडे, आर्या महाले आनी वैभव सावंत वस्ताद

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आयोजीत केल्ले 22वे अखील गोंय शणै गोंयबाब कथामाळेंत पयली ते चवथी गटांत सरस्वती विद्यालय, कवळेंच्या अवनी गावडेक पयलें इनाम फावो जालें. पांचवी ते सातवी गटांत विस्कावंट ऑफ पेडणें हाय स्कुलाच्या आर्या महालेक पयलें इनाम फावो जालें जाल्यार आठवी ते धावी गटांत अवर लेडी ऑफ लुर्डस हाय स्कूल, वाळपयच्या वैभव सावंताक पयलें इनाम फावो जालें.
सर्तीचो सविस्तर निकाल असो आसा-

पयली ते चवथी गट
पयलें इनाम – अवनी गावडे, सरस्वती विद्यालय, कवळें
दुसरें इनाम – कनिश्का भट, अवर लेडी ऑफ ग्रेस प्रायमरी स्कूल, दिवचल
तिसरें इनाम – अधिशा गुरूप्रसाद पेडणेकार, हुतात्मा मनोहर पेडणेकार उच्च प्राथमिक शाळा, पेडणें
पयलें उमेद वाडोवपी इनाम – पुर्णांक नायक, सर्वोदया मुळावी शाळा, कुडचडें
दुसरें उमेद वाडोवपी इनाम – माही हळर्णकार, सरकारी प्राथमीक विद्यालय, गांवठण

पांचवी ते सातवी गट
पयलें इनाम – आर्या महाले, विस्कावंट ऑफ पेडणें हाय स्कूल, पेडणें
दुसरें इनाम – सृष्टी गांवस, डॉ के. बी. हेडगेवार हाय स्कूल, पणजे
तिसरें इनाम – अन्वी नायक, रवीन्द्र केळेकार ज्ञानमंदीर, मडगांव
पयलें उमेद वाडोवपी इनाम – श्रावणी तिळवी, एम. आय. बी. के हाय स्कूल, खांडेपार, फोंडें
दुसरें उमेद वाडोवपी इनाम – विवेक कोलेकार, श्री दामोदर विद्यालय, लोलयें, काणकोण

आठवी ते धावी गट
पयलें इनाम – वैभव सावंत, अवर लेडी ऑफ लुर्डस हाय स्कूल, वाळपय
दुसरें इनाम – ईशानी देसाय, डॉ के. बी. हेडगेवार हाय स्कूल, पणजी
तिसरें इनाम – पृथा बांदेकार, जि. एस. आमोणकार विद्यामंदीर, म्हापशें
पयलें उमेद वाडोवपी इनाम – आरूशी गांवकार, श्रिमती हिराबाई तळावलीकार हाय स्कूल, साकोर्डा
दुसरें उमेद वाडोवपी इनाम – ईशान तिंबले, ए. जे. दी आल्मेदा हाय स्कूल, फोंडें

इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याक गोंय शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भौ. भगीरथ शेटये मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले तशेंच जेश्ठ लेखक आनी बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राच्यो अध्यक्ष भौ. कुसूम अगरवाल मानाच्यो सोयर्‍यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. निमणे फेरयेंत तीन गटांत जाल्ले हे सर्तीचें परिक्षण सोबिता कुडतडकार, वल्लभ बर्वे, रोहित भोसले, डॉ पुरूशोत्तम वेर्लेकार, डॉ. प्रज्योत महाले, कुणाल बोरकार, गणेश शेटकार, शल्का नायक आनी डॉ. अदिती नायक हांणी केलें.

जिल्लो पातळीचेर जाल्ले सर्तींत, उत्तर गोंयचें परिक्षण दत्तराज नायक, मल्लिका काणकोणकार, डॅनिस वाज, पंकज नमशीकार, आकाश गांवकार, लक्षता मातोणकार, चेतन खेडेकार, श्वेता टिकेकार आनी मंगलदास भट हांणी जाल्यार दक्षीण गोंय पातळीचेर राधाकांत दिवकार, दक्षिता साळगांवकार, प्रिती परब, समिक्षा देसाय, डॉ. राम गांवस, आनंद परब, राज गोवेंकार, काजल केरकार आनी शुभंकर खांडेपारकार हांणी केलें. हाचे भायर केंद्र पांवड्यार जाल्ले सर्तींत 162 परिक्षकांनी मंडळाक सहकार्य दिले.

कार्यावळीचे सुरवेक कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, सचीव मंगलदास भट, सर्तीचे संयोजक पलाश अग्नी आनी वेगवेगळ्या विद्यालयांतल्यान आयिल्ल्या भुरग्यांनी कोंकणीचे म्हापुरूस शणै गोंयबाब हांकां फुलां ओंपून आर्गां दिलीं. इनामां भेटवण सुवाळ्या वेळार अन्वेषा सिंगबाळ हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. शणै गोंयबाब कथामाळेचे संयोजक पलाश अग्नी हांणी उपकाराचें उलोवप केलें. उक्तावण सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन यतीन नायक जाल्यार समारोप सुवाळ्याचें सुत्रसंचालन अनीश अग्नी हांणी केलें. उपांत्य आनी निमण्या फेरयेचे सर्तींत मेळून दिसभर चलिल्ले हे कार्यावळीक सातशे सुमार लोक हाजीर आशिल्ले.

श्री. कामाक्षी आई स्पोर्टस अँड कल्चरल क्लब, सम्राट क्लब, कुडचडें, आविश्कार, काणकोण, पी. ई. एस शिक्षणीक महाविद्यालय, फोंडे, युवा कला मोगी, कटमगाळ दादा पंगड, फोंडें, सावय वेरेंचो सख्याहरी, सावय वेरें, सी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळे, सरकारी म्हाविद्यालय, केपें, साहित्य मंथन, सत्तरी, सरकारी महाविद्यालय, सांखळी, रोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट, आघाज- रायजींग ऑफ युथ, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, झांटये महाविद्यालय, दिवचल, संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय, पेडणें, आमी पेडणेकार, पेडणें, गोंय विद्यापीठ, ताळगांव, धेंपे महाविद्यालय, पणजी सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशें आनी डी. एम. सी महाविद्यालय, आसगांव ह्या संस्थांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी सर्त आयोजीत करपाक आदार दिलो. ही सर्त यशस्वी करपाक वेगवेगळ्या संस्थांच्या तरणाट्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी मंडळाक भोव मोलादीक सहकार्य दिलें.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here