30 सप्टेंबर 2021 दिसा कोंकणी भाशा मंडळाचो 59वो वर्धापन दीस, पुरस्कारा खातिर मागयल्यांत नामांकनां

0

30 सप्टेंबर 2021 दिसा कोंकणी भाशा मंडळाचो 59वो वर्धापन दीस. दर वर्सा वर्धापन दिसाक मंडळ, साहित्य, सेवा, शिक्षक, पत्रकारिता, कार्यकर्तो, बालसाहित्य, स्तंभलेखन, अणकार हे पुरस्कार भेटयतात. हे पुरस्कार, स. नरसिंह दामोदर नायक, स. रॉक बार्रेत, स. फेलिस्यु कार्दोज, स. डॉ. मनोहरराय सरदेसाय, स. चंद्रकांत केणी, स. जुजे पियेदाद क्वाद्रूस, स. रामनाथ मणेरकार हांच्या नांवान तांच्या घरच्यांनी वा बरें मागप्यांनी पुरस्कृत केल्यात.

कथा, कविता, नाटक, तियात्र, कादंबरी, एकांकी, निबंद, संशोधन, अणकार ह्या प्रकारांतल्या साहित्य कृतीं खातीर आनी बालसाहित्य पुरस्कारा खातीर हे फावटीं 1 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2020 ह्या दोन वर्सांच्या काळांत उजवाडाक आयिल्लीं पुस्तकां पात्र आसतलीं. रोमी आनी देवनागरी लिपयांतल्यान बरयिल्ल्या पुस्तकांक हे पुरस्कार भेटयतात. हे पुरस्कार फकत गोंय क्षेत्रा पुरते मर्यादीत आसात. गोंयच्या लेखक, प्रकाशक आनी कोंकणी वावुरप्यांचो ह्या पुरस्कारां खातीर विचार जातलो.

लेखकान वा प्रकाशकान आपल्या दरेका पुस्तकाच्यो चार प्रती, सचीव, कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी भवन, शंकर भांडारी मार्ग, विद्यानगर, घोगळ, मडगांव, गोंय ह्या नाम्यार 30 जुलय 2021 मेरेन पावोवचीं अशें सचीव उल्हास गांवकार हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हणलां.

पुरस्कारा खातीर पुस्तकां वेंचपाचें काम खाशेलें परिक्षक मंडळ करतलें आनी तांचो निर्णय निमणो आसतलो. थोडे साहित्यीक पुरस्कारा खातीर आपूण जावन अर्ज करिनात हें मतींत धरून पुरस्कारा खातीर धाडिल्ल्या पुस्तकां भायर वयले मुजतींत उजवाडाक आयिल्ल्या हेर खंयच्याय पुस्तकाचो पुरस्कारा खातीर विचार करपाची मेकळीक परिक्षक मंडळाक आसतली. तेच परी हेर वाचकां कडल्यानय मंडळ आपल्याक आवडिल्ल्या आनी नेमांत बसपी पुस्तकांचीं नामांकनां मागयतात. हीं नामांकनांय परिक्षकांक आपलो निर्णय घेवपाक मजत करतलीं.

ज्या पुस्तकाक साहित्य अकादेमी वा हेर राष्ट्रीय स्वरुपाचो पुरस्कार फावो जाला, तेच प्रमाण संपादीत, संकलीत पुस्तकांचो विचार जावचो ना. हाचे आदीं जांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा त्या साहित्यिकांच्या पुस्तकांचोय ह्या पुरस्कारा खातीर विचार जावचो ना अशेंय पत्रकांत फुडें म्हणलां.

मंडळान आपल्या सेवा, शिक्षक, पत्रकारिता, कार्यकर्तो तशेंच स्तंभलेखन पुरस्कारा खातिरूय नामांकनां मागयल्यांत. ह्या पुरस्कारां खातीर नांवां सुचोवप्यांनी, नांवां सांगातान ते व्यक्तीची थोडी माहिती जोडची अशें मंडळान सुचयलां. हीं नामांकनां मंडळ परिक्षक मंडळा कडेन दितलें. परिक्षक मंडळाक आदार करपाच्या हेतान हीं नामांकनां मागयल्यांत. हीं नामांकनां तशेंच पुस्तकां खातीरचीं नामांकनां 30 जुलय 2021 मेरेन मंडळाच्या नाम्यार वा konkanibhashamandal.goa@gmail.com ह्या ईमेल नाम्यार धाडचीं अशें मंडळान कळीत केलां.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here