आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्या काणयांच्या, व्यक्तीचित्रणांच्या कोंकणी अणकारीत ई-पुस्तकांचें लोकार्पण

0

कोंकणीचे म्हापुरूस शणै गोंयबाब हांचे जयंती निमतान कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्यान काणयांच्या आनी व्यक्तीचित्रणांच्या पुस्तकांचो अणकार करून ई-पुस्तक स्वरुपांत ताचें लोकार्पण केलां. नामनेचे विज्ञान तज्ञ आनी वेगवेगळ्या भाशांनी काणयो उपलब्ध करून दिवपी पद्मश्री अरविंद गुप्ता हांच्या जोडपालवान मंडळान हो उपक्रम चालीक लायला.

पयल्या पांवड्यार सुमार 15 काणयो मंडळांच्या संकेतथळाचेर (लिंक – https://konkanibhashamandal.com/कोंकणी-बाल-साहित्य-अणकार/) तशेंच अरविंद गुप्ता हांच्या https://archive.org/details/@arvind_gupta ह्या आर्कायव अकावंटांत वाचून डावनलोड करूं येतात. तातूंत महात्मा गांधी, पाबलो नेरुदा, इम्मानुएल ओफोसू, मदर तेरेझा आनी हेर नामनेच्या व्यक्तीमत्वांची वळख भुरग्यांक घडोवपी पुस्तकांचो आसपाव आसा. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेल्या लेखकांचीं हीं पुस्तकां आसात. वर्साक 30 ते 40 पुस्तकां अणकारीत करून संकेतथळाचेर उपलब्ध करपाचो हावेस मंडळाचो आसा, अशें मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी सांगलें.

ह्या उपक्रमा खातीर गोंयच्या शिक्षकांनी, एम.ए. आनी बी.ए. पांवड्यावेल्यान विद्यार्थ्यांनी आनी मंडळा कडेन जोडिल्ल्या अनुवादकांनी अणकार तशेंच प्रुफां तपासूंक मोलादीक हातभार लायलो. ते भायर गोंयच्या कांय नामनेच्या बालसाहित्यिकांनी आनी अनुवादकांनी मंडळाक खूब आदार दिलो म्हूण मंडळ तांचे उपकारी आसा, अशें अन्वेषा सिंगबाळ मुखार सांगलें.

कोवीड काळांत भुरग्यांक कोंकणी काणयांची तशेंच शिक्षणीक म्हत्व आशिल्लीं पुस्तकां वाचूंक मातसो त्रास जालो. भुरग्यांच्या गिन्यानांत भर घालपी तशेंच तांकां आनंद दिवपी पुस्तकां सोंपेपणान तांकां मेळचीं म्हूण मंडळान हो उपक्रम चालीक लायला आनी शिक्षणीक साधनां तयार करपाचें काम मंडळ नेटान करीत रावतलें, अशें ह्या उपक्रमाचे संयोजक आनी मंडळाचे जोड सचीव स्नेहा सबनीस हांणी सांगलें.

कोंकणी भाशा मंडळान हाचे पयलीं प्रथम बुक्स ह्या नवी दिल्लींतल्या बिगर सरकारी संस्थेच्या जोडपालवान काणयांचीं 100 परस चड पुस्तकां अणकारीत केल्या आनी

https://storyweaver.org.in/

ह्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here