कथामाळ सर्तीची जिल्लो आनी राज्य पांवंड्यावेली सर्त 28 ऑगस्टाक

0

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंय आयोजीत 21वे शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र फेरी 20 ऑगस्टाक पुराय गोंयभर जाली. केंद्रीय पांवंड्या वेली सर्त वट्ट 16 केंद्रांनी जाली. वट्ट 1074 विद्यार्थ्यांनी केंद्र स्तरार वांटो घेतलो. शालेय सर्तकांचो आंकडो आतां मेरेन मेळ्ळा ते प्रमाण 5 हजारा वयर आसा. सर्तीच्यो जिल्लो पातळेवेल फेरी 28 ऑगस्टाक सकाळच्या 9.00 वरांचेर मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळांत जातली आनी ते उपरांत त्याच दिसा सांजे राज्य स्तरीय सर्त जातली. इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक, गोंय समग्र शिक्षाचे राज्य प्रकल्प संचालक डॉ. एस. एस. घाडी मुखेल सोयरे म्हणून हजर रावतले जाल्यार जेश्ठ लेखक रामनाथ गावडे मानाचे सोयरे म्हणून हजर रावतले.

वट्ट 150 वयर परिक्षक आनी 250 वयर आपवावुरपी सर्तीचे केंद्र फेरये खातीर वावुरले. श्री. कामाक्षी आई स्पोर्टस अँड कल्चरल क्लब, जे. सी. आय, सांगें, गार्डीयन एंजेल उच्च माध्यमीक विद्यालय, आविश्कार, काणकोण, अंत्रुज घुडयो, बांदोडें, श्री कटमगाळ दादा पंगड, सी. ई. एस महाविद्यालय, कुंकळ्ळे, सरकारी म्हाविद्यालय, केपें, साहित्य मंथन, सत्तरी, रोझरी महाविद्यालय, नावेली, साश्ट, आघाज- रायजींग ऑफ युथ, संत सोयरोबानाथ अंबिये सरकारी महाविद्यालय, पेडणें, गोंय विद्यापीठ, ताळगांव, रोटरेक्ट क्लब, म्हापशें आनी सँट झेवियर्स महाविद्यालय, म्हापशें ह्या संस्थांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी सर्त आयोजीत करपाक आदार दिलो.

ही कथामाळ पयली ते चवथी, पांचवी ते सातवी आनी आठवी ते धावी अशा तीन गटांनी आयोजीत जाली. अंदूं गोंयांतल्या विशेश क्षमतेच्या भुरग्यां खातीरच्या शाळांनीय (Special Schools) सर्तींत वांटो घेतलो. सर्तींत वांटेकार जावपी सगळ्या खाशेल्या विद्यार्थ्यांची उर्बा वाडोवपा खातीर खास भेट भेटयली. कोंकणी भाशा मंडळान सर्तीच्या सगळ्या केंद्रांनी खाशेल्या पुस्तक प्रदर्शनाचें आयोजन केल्लें. ताकाय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो.

आयतारा, 28 ऑगस्टाक जावपी सर्तीच्या जिल्लो पातळेचेर सुमार 150 विद्यार्थी वांटो घेतले. ते उपरांत निमणी फेरी जातली. अदीक माहिती खातीर, सर्तीचे संयोजक पलाश अग्नी हांकां 7350426399 ह्या क्रमांकाचेर वा सह-संयोजक शलाका देसाय हांकां 9049750869 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here