कोंकणी भाशा मंडळांत मनयली सावित्रीबाई फुले हिची जयंती

0

मडगांवच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या सभाघरांत कोंकणी भाशा मंडळ संचालीत विद्या भुवन कोंकणी शाळा आनी रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीर, हांच्या जोडपालवान सावित्रीबाई फुले हिची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, विद्या भुवन कोंकणी शाळेचे अध्यक्ष चेतन आचार्य, रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीराचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, विद्या भुवन कोंकणी शाळेची मुख्याध्यापिका अक्षता व्यास हाजीर आसलीं.

विद्यार्थ्यानी जिणेंत शिक्षणा इतलेंच खेळाक महत्व दिवंक जाय. जीद्द, चिकाटी आनी नेमान सराव केल्यार यश तुमच्या पदरांत पडटा. अपेसान मनशान खचूंक फावना. सदांच यश मेळटलेंच अशेंच ना. खेळांत नेमान सराव गरजेचो थारता. आपणें सदांच बापायक आपलो पयलो गुरू मानलो. बापायन आपलीं सपनां आमचेर केन्नाच थापलीं नात. सदांच बापूय, शिक्षक आनी प्रशिक्षक आपल्या जिणेंत सावळे वरी उबे रावले. आंतर राष्ट्रीय मळार बॅडमिंटनाच्या रॅंक पॉयटांत पयले 50 सुवातेर स्थान मेळोवपाचें ध्येय आसा. देखून हें साध्य करतलें जाल्यार कश्टा बगर पर्याय ना म्हणपाचें, खेळगडी अनुरा प्रभूदेसाय हिणें सांगलें.

सावित्रीबाई फुले आनी ज्योतीबा फुले हांचें शिक्षणाच्या मळार व्हड योगदान खूब व्हड आसा. त्या काळार सावित्री बाई सारके अस्तुरेन शिक्षणाच्या मळार क्रांती घडयली देखून समाजांत बायलो मानाचे सुवात प्राप्त करूंक पावल्यो. तांचो आदर आमी दवरूंक जाय, अशें मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हिणें प्रास्तावीक करतना सांगलें. रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीराचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी हांणी येवकार दिलो जाल्यार सुत्रसंचालन अक्षया फळदेसाय हिणें केलें. उपकार शिक्षिका प्रिता देसाय हिणें मानले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here