लोकसाहित्याचो शिक्षणांत आसपाव करून तरणाट्यांक दायजाची वळख घडोवची: डॉ. जयंती नायक

0

लोकवेद हें आमच्या जाणट्याचें दायज. पयलींच्यान आमच्या जाणट्यांनी जें जें गिन्यान जोडलें त्या सगल्यांचो आसपाव लोकवेदांत येता अशें लोकवेद संशोधक डॉ. जयंती नायक हांणी सांगलें. कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयान आयोजीत केल्ल्या ‘शिक्षणीक मळार लोकसाहित्य अध्यायनाची गरज आनी वाव’ ह्या विशयावेल्या व्याख्यानांत डॉ. जयंती नायक हांणी आपले विचार मांडले. आयच्या तरणाट्याक आपलें मूळ कळप गरजेचें, आपलें दायज कळप गरजेचें देखून लोकसाहित्याचो शिक्षणा भितर आसपाव कसो आनी कित्याक म्हत्वाचो हें तिणें आपल्या उलोवपांत मांडलें.

जरी गिन्यानाच्या दृश्टीकोनांतल्यान कांय गजालीं काळा भायर जाल्यो तरीय आधुनीक काळार योग्य दिसपी गजाली आपणावन आमी फुडले पिळगे मेरेन तें पावोवप गरजेचें. आधुनीक जगांत लोकसाहित्याचें भुरग्यांचेर कितें संस्कार जावं येता हें लेगीत जयंती नायक हांणी स्पश्ट केलें.

व्याख्यानाक विद्यार्थी तशेंच शिक्षक मेळून वट्ट 160 जाण जोडिल्ले. मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे वांगडी नंदन कुंकळकार हांणी जयंतीबायची वळख आनी उपकारचें उलोवप केलें. वैदेही झारापकर हांणी कार्यावळीचें संयोजन केलें. हें व्याख्यान मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लायव आशिल्लें.

कोंकणी भाशा मंडळ, गोंयचें फुडलें व्याख्यान चित्रंगी व्यासपिठाच्या अंतर्गत आयज, 30 जुलयाक जातलें. ‘बायलां खातीर राजकी आनी समाज बदलाची बुनयाद घालपी डॉ. मुथ्थूलक्ष्मी रेड्डी’ ह्या विशयाचेर शिक्षक आनी लेखक रत्नमाला दिवकार आपले विचार मांडटली. गौरवी केणी खंवटे आनी प्राची प्रभावळकार वर्दे कार्यावळीचें संयोजन करतलीं. ही कार्यावळ सांजेच्या 6 वरांचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या यू-ट्यूब चॅनलाचेर आनी चित्रंगीच्या फेसबूक पेजीचेर लायव आसतली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here